BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Sen Ol­ma­say­dın” New York’ta

“Sen Ol­ma­say­dın” New York’ta

New York’ta “Sen Ol­ma­say­dın” ad­lı ti­yat­ro oyu­nu haf­taya se­yir­ciy­le bu­lu­şa­cak. Geç­ti­ği­miz se­zon­da bir Türk ti­yat­ro kla­si­ği olan “Kan­lı Ni­gar” oyu­nu ile Türk iz­le­yi­ci­si­nin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan “Tur­kish-Ame­ri­can Art So­ci­ety of New York” eki­bi, ye­ni se­zon­da genç ku­şa­ğın güç­lü ka­lem­le­rin­den Uğur Ulu­dağ’ın “Sen Ol­ma­say­dın” isim­li oyu­nu­nu sah­ne­ye ko­ya­cak.New York’ta “Sen Ol­ma­say­dın” ad­lı ti­yat­ro oyu­nu haf­taya se­yir­ciy­le bu­lu­şa­cak. Geç­ti­ği­miz se­zon­da bir Türk ti­yat­ro kla­si­ği olan “Kan­lı Ni­gar” oyu­nu ile Türk iz­le­yi­ci­si­nin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan “Tur­kish-Ame­ri­can Art So­ci­ety of New York” eki­bi, ye­ni se­zon­da genç ku­şa­ğın güç­lü ka­lem­le­rin­den Uğur Ulu­dağ’ın “Sen Ol­ma­say­dın” isim­li oyu­nu­nu sah­ne­ye ko­ya­cak. Oyu­nun prö­mi­ye­ri 11 Ka­sım ta­ri­hin­de New York’ta ya­pı­la­cak. 25 Ka­sım ve 16 Ara­lık ta­rih­le­rin­de ye­ni­den sah­ne ala­cak oyu­n 2009’da da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT