BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MA­NAV RE­YO­NU gi­bi tab­lo

MA­NAV RE­YO­NU gi­bi tab­lo

Seb­ze­le­rin ye­mek­ten baş­ka iş­le­re de ya­ra­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nen Çin­li bir res­sam, il­ginç bir tab­lo­ya im­za at­tı.Seb­ze­le­rin ye­mek­ten baş­ka iş­le­re de ya­ra­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nen Çin­li bir res­sam, il­ginç bir tab­lo­ya im­za at­tı. 35 ya­şın­da­ki res­sam Ju Duo­qi, Pe­kin’de­ki Pa­ris-Çin Sa­nat Ga­le­ri­sin­de, tu­val üze­ri­ne mey­ve ve seb­ze­ler­le yap­tı­ğı re­sim­ler­den ser­gi aç­tı. Sa­nat­çı Duo­qi Leo­nar­do Da Vin­ci’nin Mo­na Li­sa­sı­nı, Andy War­ho­lun Ma­rilyn Mon­ro­e’su­nu ve Vin­cent Van Gogh’un oto­por­tre­si­ni la­ha­na, pı­ra­sa, ha­vuç ve zen­ce­fil gi­bi ba­ha­rat ve seb­ze­ler­le tek­rar­dan res­me dök­tü. Bir ay açık ka­la­cak ser­giy­le, do­ğal be­sin­le­rin öne­mi­ne dik­kat çek­mek he­def­leni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT