BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kayak pistinde KAR DUASI!

Kayak pistinde KAR DUASI!

Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da tu­rist­le­rin akın et­ti­ği ka­yak pis­ti bu yıl ‘kar’a has­ret kal­dı. So­nun­da otel ça­lı­şan­la­rı kar du­ası­na çıktı.> Ya­şar Yıl­maz KARS İHA Sa­rı­ka­mı­ş’­ın Bay­rak­te­pe Ka­yak Mer­ke­zi­’n­de bu­lu­nan bir ote­lin ça­lı­şan­la­rı kar yağ­ma­ma­sı üze­ri­ne ah­çı­ba­şı Ni­hat Öz­tür­k’­ün ön­cü­lü­ğün­de kar dua­sı yap­tı. Öz­türk ge­çen yıl bu za­man­lar ka­yak se­zo­nu­nun baş­la­dı­ğı­nı, bu yıl ise ara­lık ayı­na ge­lin­me­si­ne rağ­men hâ­lâ pist­ler­de kar bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Yer­li ve ya­ban­cı tu­rist gel­me­yin­ce ka­yak mer­ke­zin­de­ki iş­let­me­le­rin zor du­rum­da kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Öz­türk “İn­şal­lah kar ya­ğar da bu­ra­sı ka­yak­se­ver­ler­le can­la­nır biz de mut­lu olu­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT