BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­ker­lek­li pan­si­yon yı­kım­dan böy­le kur­tul­du!

Te­ker­lek­li pan­si­yon yı­kım­dan böy­le kur­tul­du!

Ri­ze’de İl Çev­re ve Or­man Mü­dür­lü­ğü, Çam­lı­hem­şin İl­çe­si Ay­der Yay­la­sı ve Mil­li Park sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan 9 adet ka­çak ya­pı­yı yık­tı.> Gök­han Fı­rat Rİ­ZE İHA Ri­ze’de İl Çev­re ve Or­man Mü­dür­lü­ğü, Çam­lı­hem­şin İl­çe­si Ay­der Yay­la­sı ve Mil­li Park sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan 9 adet ka­çak ya­pı­yı yık­tı. Ger­gin an­la­rın ya­şan­dı­ğı yı­kım sı­ra­sın­da iz­le­yen­le­ri gül­dü­ren sah­ne­ler­ de ol­du. Mus­ta­fa Dur­muş’a ait ve hak­kın­da yı­kım ka­ra­rı ve­ri­len ya­pı­lar ara­sın­da bu­lu­nan tek kat­lı te­ker­lek­li pan­si­yon, iş ma­ki­ne­si­nin yar­dı­mı ile 100 met­re iti­le­rek park sa­ha­sı­nın dı­şa­rı­sı­na çı­ka­rıl­dı. Dur­muş’un yı­kım­dan kur­tar­dı­ğı tek pan­si­yo­nu, bu­gün­le­ri dü­şü­ne­rek geç­miş­te te­ker­lek­li ola­rak in­şa et­ti­ği bu ya­pı ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116139
  % 0.22
 • 3.7715
  % 0.48
 • 4.6617
  % 0.11
 • 5.2605
  % -0.02
 • 162.318
  % -0.22
 
 
 
 
 
KAPAT