BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ace­mi ka­sap­lar has­ta­ne­lik ol­du

Ace­mi ka­sap­lar has­ta­ne­lik ol­du

Sa­tır ve­ya bı­çak­la ya­ra­la­nan ka­sap­lar hastaneleri dol­dur­du.He­men he­men her kur­ban bay­ra­mın­da ya­şa­nan ace­mi ka­sap olay­la­rı yi­ne tek­rar­lan­dı. Bay­ra­mın ilk gü­nün­de ken­di­ni ya­ra­la­yan çok sa­yı­da ace­mi ka­sap has­ta­ne­lik ol­du. El­le­ri­ni, kol­la­rı­nı, ba­cak­la­rı­nı ke­sen ve hay­van­la­rın tek­me­le­me­le­ri so­nu­cu el ve ayak­la­rı kı­rı­lan çok sa­yı­da ace­mi ka­sap, has­ta­ne­le­rin acil ser­vis­le­ri­ne akın et­ti. Ya­ra­la­nan ve ara­la­rın­da ba­yan­la­rın da bu­lun­du­ğu ace­mi ka­sap­lar­dan ba­zı­la­rı­nın te­da­vi­le­ri ayak­ta ya­pı­lır­ken, ba­zı­la­rı da du­rum­la­rı­nın ağır ol­ma­sı so­nu­cu ame­li­ya­ta alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT