BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ör­nek 6902405 Se­vim 5903699 BAĞ­CI­LAR: Adak 6510340 Ay­ça 4333907 Ekiz 4334243 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Su 4411737 Şu­le 5573735 Gün­düz 4413816 Si­bel 6546250 Nur 6530882 BA­KIR­KÖY: Erem 5429303 İn­ci 5705267 Yunt 6601257 Fi­liz 5791603 Nur 6638608 BAY­RAM­PA­ŞA: Ye­ni Sev­gi 5018756 BE­ŞİK­TAŞ: Zu­hal 2634261 Be­rin 2601871 Mel­da 2795585 Ata­lay 2585673 BE­YOĞ­LU: Can­se­ver 2452252 Ak­ka­ya 2554085 Ak­se­ki 2531018 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Def­ne 6699659 Sol­maz 8712033 Park 8557745 Ir­mak­lar 6898470 Me­li­ke 8835719 Mi­mar­si­nan 8835490 Te­pe­cik 8612566 Mar­ma­ra 8751810 Fi­liz 5969989 ÇA­TAL­CA: Emel 7892771 Ha­dım­köy 7712325 EMİ­NÖ­NÜ: La­le­li 5113214 ESEN­LER: Akay 4317922 Şü­kür 4875690 Ecem 5689472 EYÜP: Bir­gül 6138630 Çam­lık 3227210 FA­TİH: Am­ca­oğ­lu 5306364 Erol 5867570 Taş­han 5348618 Se­rap 4911739 Zem­zem 6313682 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ne­hir 4193349 Al­mir 6168687 Pa­şa Ça­yı­rı 5379229 Mer­ve Nur 5977330 Yu­nus Em­re 4195260 Efe 6167116 İs­met­pa­şa Ec­za­ne­si 6061705 GÜN­GÖ­REN: Şim­şek 6439294 Yah­ya 5067943 Sim­ran 5549325 KA­ĞIT­HA­NE: Sa­fa 2318163 Der­ya 2683335 Mut­lu 2844472 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: İpek 6871069 Ay­şe­gül 5481392 Şa­hin­ler 4245140 Mey­dan 4266579 Eren 5806832 SA­RI­YER: Hi­sar 3581596 Or­çun 2232222 Çar­şı 2424786 Sİ­LİV­Rİ: Ak­gül 7282595 Ya­şam 7316038 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa 2893188 Cum­hur 2134539 Se­lay 2485322 Sı­ra­ce­viz­ler 2302287 ZEY­TİN­BUR­NU: Şey­ma 4162400 Ya­vuz 5476364 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da 3812112 Mer­kez 3826392 Halk 3518432 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Bo­ğa­zi­çi 4137445 İb­ra­him Fu­at 3320007 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Ar­zu 3840303 Çı­nar Ec­za­ne­si 4165783 Afi­yet 3453588 Bin­nur 3624377 İl­çim 3689998 Ren­gül 5664343 Tü­lin 3584743 Akın 3386664 Bi­rol Ta­mer 3360332 Fa­vo­ri 5732460 Ga­zi 5739380 KAR­TAL: Bil­ge 4428386 Top­rak­yol 3533176 Ok­çu 3771307 Gü­nay­dın 3112019 Hü­ma 3096215 Ha­yat 3892234 Ya­ka­cık 3771376 MAL­TE­PE: Dur­can 4212432 Se­lin 3666095 Zü­hal 3714848 PEN­DİK: Ye­ni­şe­hir 4822150 Şi­fa 3545365 Sel­cen Ec­za­ne­sı 4837232 SUL­TAN­BEY­Lİ: Uzun­de­re 3987820 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Şen­gül 7115204 TUZ­LA: Ay­dın­lı 4945134 Dam­la 4462725 Di­la 4235226 ÜM­RA­Nİ­YE: Nu­ray 4666736 Ekin 6208107 Te­zer 6413483 Yıl­maz 6323386 Ba­şak 5231974 Son­du­rak 3358508 Umut 4558988 ÜS­KÜ­DAR: Te­mel 4220644 Ata 4862100 Me­ga 3253433 Öz­ka­ya 3160473 Ço­moğ­lu 3914624 De­dem 3263351 Öz­lem Şi­fa 5534444
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT