BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuz­la’da 2 genç top­ra­ğa ve­ril­di

Tuz­la’da 2 genç top­ra­ğa ve­ril­di

Tuz­la’da ön­ce­ki ge­ce iki grup ara­sın­da çı­kan ça­tış­ma­da pom­pa­lı tü­fek­le vu­ru­lan Ci­han Can ve Ser­kan Dur­maz dün son yol­cu­luk­la­rı­na uğur­lan­dı.Tuz­la’da ön­ce­ki ge­ce iki grup ara­sın­da çı­kan ça­tış­ma­da pom­pa­lı tü­fek­le vu­ru­lan Ci­han Can ve Ser­kan Dur­maz dün son yol­cu­luk­la­rı­na uğur­lan­dı. Ay­nı ça­tış­ma­da bir oğ­lu ölen di­ğe­ri ise ya­ra­la­nan acı­lı an­ne göz­yaş­la­rı için­de Tuz­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met De­mir­ci’den oğ­lu­nun te­da­vi et­ti­ril­me­si için yar­dım is­te­di. Baş­kan Meh­met De­mir­ci ise yar­dım ya­pıl­ma­sı için ta­li­mat ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT