BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kalp kri­zi ge­çi­ren okul mü­dü­rü öl­dü

Kalp kri­zi ge­çi­ren okul mü­dü­rü öl­dü

Mer­sin’in Tar­sus il­çe­sin­de bir il­köğ­re­tim oku­lu mü­dü­rü, ma­ka­mın­da ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu öl­dü. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Yu­nus Em­re İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Mur­ta­za Al­kan (50), ma­ka­mın­da kalp kri­zi ge­çir­di.Mer­sin’in Tar­sus il­çe­sin­de bir il­köğ­re­tim oku­lu mü­dü­rü, ma­ka­mın­da ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu öl­dü. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Yu­nus Em­re İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Mur­ta­za Al­kan (50), ma­ka­mın­da kalp kri­zi ge­çir­di. Olay ye­ri­ne ge­len 112 Acil Ser­vis gö­rev­li­le­rin­ce Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan Al­kan, kur­ta­rı­la­ma­dı. Al­kan’ın 26 yıl­lık öğ­ret­men ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT