BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SERVET’LE 2012’YE KADAR...

SERVET’LE 2012’YE KADAR...

Baş­ta Mar­sil­ya ol­mak üze­re bir­çok ku­lü­bü pe­şin­den koş­tu­ran Ser­vet Çe­tin, G.Sa­ray’la olan söz­leş­me­si­ni 2012’ye ka­dar uza­tı­yor.Baş­ta Mar­sil­ya ol­mak üze­re bir­çok ku­lü­bü pe­şin­den koş­tu­ran Ser­vet Çe­tin, G.Sa­ray’la olan söz­leş­me­si­ni 2012’ye ka­dar uza­tı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de yö­ne­ti­min ken­di­siy­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, “Ben de Mei­ra ka­dar pa­ra is­te­rim” di­ye­rek ye­ni mu­ka­ve­le­ye ya­naş­ma­yan ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, yö­ne­ti­min ken­di­si­ne öner­di­ği ra­ka­mı 1 mil­yon 700 bin eu­ro’ya çı­kar­ma­sıy­la ik­na ol­du. Ser­vet’in me­na­je­ri Mit­hat Ha­lis, “Za­ten 2010’a ka­dar söz­leş­me­miz bu­lu­nu­yor­du. G.Sa­ray’la bü­yük öl­çü­de an­laş­tık. Önü­müz­de­ki gün­ler­de im­za­lar atı­lır” di­ye ko­nuş­tu. Yönetimden “Meira kadar isterim” diyerek sözleşmeye yanaşmayan Servet, istediğini aldı. Yıldız oyuncu 1 milyon 700 bin euroya “evet” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT