BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gı­da da­ğı­tım şir­ke­ti ZEHİR de­po­su çık­tı

Gı­da da­ğı­tım şir­ke­ti ZEHİR de­po­su çık­tı

Ka­na­da’da gü­ven­lik güç­le­ri, ül­ke ge­ne­lin­de uyuş­tu­ru­cu da­ğı­tı­mı ve sa­tı­şı ya­pan bü­yük bir şe­be­ke­yi çö­kert­ti.Ka­na­da’da gü­ven­lik güç­le­ri, ül­ke ge­ne­lin­de uyuş­tu­ru­cu da­ğı­tı­mı ve sa­tı­şı ya­pan bü­yük bir şe­be­ke­yi çö­kert­ti. Ope­ras­yon­lar­da, pi­ya­sa de­ğe­ri 54.5 mil­yon Ka­na­da Do­la­rı (67 mil­yon YTL) olan 376 ki­log­ram sa­tı­şa ha­zır ko­ka­in ele ge­çi­ril­di. Ope­ras­yon­da, Ca­rib­be­an ulus­la­ra­ra­sı gı­da da­ğı­tım şir­ke­ti­nin sa­hi­bi Hin­dis­tan asıl­lı Ka­na­da va­tan­da­şı Ma­hen­dra­pa­ul Do­od­na­uth (45) gö­zal­tı­na alın­dı. Po­lis kö­pek­le­ri, “Pro­ject Fal­con” adı ve­ri­len ope­ras­yon­da, gı­da da­ğı­tım şir­ke­ti­nin de­po­la­rın­da­ki 3 bi­ne ya­kın mey­ve san­dı­ğı, ka­va­noz, ye­mek sos­la­rı ve gı­da pa­ket­le­ri­ne giz­len­miş ko­ka­in­le­rin bu­lun­ma­sın­da bü­yük ba­şa­rı gös­ter­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT