BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Adriyatik ve Çin

Adriyatik ve Çin

Bir nesil Türk, Orta Asya ile büyüdü, büyülendi, okudu, yetişti. Zira Atatürk, Türk milliyetçiliğinin mutlak bir unsuru olan Dış Türkler meselesine, fikirlerini inkılâplar hâlinde uyguladığı Gökalp’in, Turan öğretisine de candan inanmıştı. Turan millî politikamızı imparatorluk batırarak berbâd eden arkadaşı Enver’i, hayatı boyunca ve haklı olarak küçümseyen Atatürk, Turan’ı, millî kültür politikası şuuru ile yürürlüğe koydu ve hiç vaz geçmedi.Bir nesil Türk, Orta Asya ile büyüdü, büyülendi, okudu, yetişti. Zira Atatürk, Türk milliyetçiliğinin mutlak bir unsuru olan Dış Türkler meselesine, fikirlerini inkılâplar hâlinde uyguladığı Gökalp’in, Turan öğretisine de candan inanmıştı. Turan millî politikamızı imparatorluk batırarak berbâd eden arkadaşı Enver’i, hayatı boyunca ve haklı olarak küçümseyen Atatürk, Turan’ı, millî kültür politikası şuuru ile yürürlüğe koydu ve hiç vaz geçmedi. Elbette Türkistan’dan gelerek Türkiye’yi kurduk. Ama Orta Asya, o devirde mübalağa edildi. O yılların dünya yönetimi gereği aşırı doz kullanılmıştı. Mübalağanın asıl sebebi ise, Osmanlı, hattâ bir nisbette Selçuklu’nun, daha açık ifadeyle 1074’ten 1922’ye kadar süren Türkiye Monarşisi’nin gölgelenmek istenmesiydi. Hiçbir yeni rejim, eskisine rahmet okumaz. Millî Şef döneminde (1938-1950), Orta Asya yasaklandı. Rusya’ya düşmanlık gibi telâkki edildi. Yamyamların bağımsız devletler oluşturdukları senelerde Rusya, sömürgelerini bırakmayı yarım asır geciktirdi. Bu yarım asır, Türklük için katmerli felâket oldu. 1965’te 100.000 tirajlı Hayat Tarih Mecmuası’nda 4 uzun makale ile, haritasını da çizerek, Sovyetler Birliği’nin 21. asırdan önce ve kendi içinden dağılacağını yazdım. Bu fikrime pek katılan olmadı. KGB listesinin çok başlarına geçtim. Birden Türk cumhuriyetleri bağımsızlık kazanınca, bütün müesseselerimiz hazırlıksız yakalandı. Çiller, Yılmaz, Erbakan gibi başbakanlar, Türk cumhuriyetleri ile hiç ilgilenmediler. Ecevit ilgili, fakat rahatsızdı. Özal, Demirel ve Türkeş, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk âlemi ilân ederek, Türk’ü sevmeyen veya Türk potansiyelini bilmeyen kişileri karşılarına aldılar. Zaten Özal, bir günde üç Türk devletini gezerek şehid oldu. Bu yazıyı Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün Türkmenistan’dan hemen sonra Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri vesilesiyle yazdım. Atatürk’ün ruhunu şâd etti. Başbakanımız ve Dış İşleri Bakanımız aynı günlerde Azerbaycan için çalıştılar. Hazar’a ve oradan Orta Asya’ya ulaşamayan Türkiye, başarısız, beceriksiz ikinci derecede bir devlet durumuna düşer. O coğrafya Rus, Çin, İran, ABD nüfuz bölgelerine bölüşülür.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT