BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Onu, dinde anlayışlı kıl!”

“Onu, dinde anlayışlı kıl!”

İbni Abbas hazretleri Resulullahın evinde gördüklerini anlatmaya şöyle devam etti: Peygamber aleyhisselâm, asılı duran küçük bir Kırbaya uzandı ki, Resûl aleyhisselâmın gece abdest alması için suyu onun içine ben koymuştum.İbni Abbas hazretleri Resulullahın evinde gördüklerini anlatmaya şöyle devam etti: Peygamber aleyhisselâm, asılı duran küçük bir Kırbaya uzandı ki, Resûl aleyhisselâmın gece abdest alması için suyu onun içine ben koymuştum. Teyzem Meymûne “Bunu, senin için, Abdullah bin Abbas koydu.” dedi. Resûl aleyhisselâm “Allah’ım! Onu, dinde anlayışlı kıl ve kendisine Te’vîl (tefsir) ilmini öğret!” diyerek dua buyurdu. Peygamber aleyhisselâm, su kırbasından üç kere ağzına, üç kere burnuna su verdi. Üç kere yüzünü, üç kere de, kollarını yıkadı. Başını ve kulaklarını mesh ettikten sonra, iki ayağını da üçer kere yıkadı. Böylece, güzel bir abdest alıp namaza durdu. Abdestte, suyu ne çok, ne de, gereğinden az kullandı. Ben de, kalkıp onun yaptığı gibi yaptım. Sonra, gidip sol yanına durdum. Resûl, sağ elini, başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı büküp beni, arkadan sağ tarafına geçirdi. İki rekât kıldı. Sonra, iki rekât daha, sonra, iki rekât daha, sonra, iki rekât daha, sonra, iki rekât daha kıldı. En sonra da, tek rekâtlı bir namaz (Vitr) kıldı. “Allah’ım! Kalbime bir nûr, gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr, sağıma bir nûr, soluma bir nûr, üstüme bir nûr, altıma bir nûr, önüme bir nûr ve arkama bir nûr ver ve benim nûrumu büyült!” diyerek dua etti. Bundan sonra, müezzin, sabah namazına çağırmağa gelinceye kadar uzandı. Sonra, kalktı. Hafif iki rekât namaz kıldıktan sonra mescide çıkıp sabah namazını kıldırdı.” Hz. Âişe, sabah namazının iki rekât sünneti hakkında, Resûl aleyhisselâm “Bana, fecrin iki rekâtı, dünyadan ve dünyada olanlardan daha sevgilidir!” buyururdu, demiştir. Ebû Saîd’ül Hudrî’nin bildirdiğine göre: Peygamberimiz, geceleyin namaz kılmağa tekbirle başlayınca, “Sübhânekâllâhümme ve bihamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük, Allâh’ım! Seni tesbih ve tenzih, sana hamdü senâ ederim. Senin ismin ve zâtın pek yüce, Celâl ve azametin pek yüksektir! Senden başka ilâh, hak mâbud yoktur!” derdi. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Abdullâh bin Mes’ud da, namaza başladıkları zaman, bunu okurlardı. Hz. Ali, Hz. Âişe, Câbir, Cübeyr bin Mut’im ve Abdullâh bin Ömer’in de, bunu okudukları bildirilmiştir. Yarın: “Resulullahın hac yolculuğu”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT