BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD ve karşıtları

ABD ve karşıtları

Tarihteki bütün cihan devletleri gibi, 1944’ten beri, 66 yıl oldu, Amerika Birleşik Devletleri de çok hasım edindi. Ne Roma, ne Osmanlı, ne İngiltere, cihan devleti hayatı yaşadıkları asırlarda alkışlanmadılar, çok düşman edindiler. Napolyon 10 yıl, Hitler 4 yıl kadar geçici olarak bu pozisyonu elde etmişti, dünya karşılarında idi. 1944 öncesi Japonya Asya’da, 1944-1990 arası Rusya bütün kıt’alarda tehdit savurdular.Tarihteki bütün cihan devletleri gibi, 1944’ten beri, 66 yıl oldu, Amerika Birleşik Devletleri de çok hasım edindi. Ne Roma, ne Osmanlı, ne İngiltere, cihan devleti hayatı yaşadıkları asırlarda alkışlanmadılar, çok düşman edindiler. Napolyon 10 yıl, Hitler 4 yıl kadar geçici olarak bu pozisyonu elde etmişti, dünya karşılarında idi. 1944 öncesi Japonya Asya’da, 1944-1990 arası Rusya bütün kıt’alarda tehdit savurdular. 1990’dan itibaren Ruslar’dan ve komünizm denen tarihin en büyük belâsından kurtulan Amerika, Küba’yı artık kendi hâline bıraktı. Nikaragua’da rejim değişti. Viet-nam’la ilişki bile kuruldu. Hâlen Venezuela’da Chavez, Amerika karşıtlığını sürdürüyor, en yakın müttefiki İran’dır. Amerika, şu 7 devleti, demokrasi, insan hakları ve milletlerarası hukuk dışı “haydut devlet” ilân etmişti: Sırbistan, Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Kuzey Kore ve İran. Korkunç bir diktatör olan Saddam’ı mahvetti. Kaddafi öylesine bir dönüş yaptı ki Amerika’nın listesinden düştü. Sırbistan tabii sınırlarına razı oldu. Afganistan’la hâlâ uğraşıyor. Suriye’yi Erdoğan kurtardı ve listeden sildirdi. Geriye kalıyor Kuzey Kore ile İran. Bu ikisi, diğerlerinden farklı olarak atom bombası peşindedir. Kuzey Kore, kişi diktatörlüğünden kurtulunca Güney’le kolayca birleşecektir. O zamana kadar bir çılgınlık yapmazsa... Kalıyor İran... İran bir diktatörlüğe dayanmıyor ki o diktatör düşürülüp işi bitirilsin. Kendine bir rejim buldu, devam ettiriyor ve ettireceğe benziyor. Liberalleşmeyi küçük görüyor. Atom bombası yapmaya kesin kararlı. İsrail’e haddini bildirecek. 6 Körfez monarşisini yıkacak. Türkiye’yi kenar devleti durumuna getirip diğer Türk devletleri ile ilişkisini kesecek. Asya’nın büyük devleti olmak istiyor. Osmanlı’nın ezelî ve ebedî rakibi olup, 20. asra kadar Osmanlı ile boğazlaştı. Bugün imparatorluğunun bünye zaafını rejimi sıkı tutmakla örtüyor. Atom bombalı bir İran’ın Türkiye ve Arap âlemine çok büyük zararlar vereceği âşikârdır. Türkiye, İran’a karşı evrensel tutumu, diplomasi yolu ile çözümlemeye çalışıyor. Amerika ise, İran için daha radikal tedbirler düşünüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT