BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bizim Külliye

Bizim Külliye

Önümde Bizim Külliye dergisinin 44. sayısı duruyor. Bizim Külliye, Elazığ’da İzzet Paşa Vakfının çıkardığı üç aylık kültür sanat dergisi. Boyu-posu, ağırlığı ve muhtevasıyla, Ankara-İstanbul... dergilerinden bir adım bile geride olmayan güzel bir edebiyat dünyası.Önümde Bizim Külliye dergisinin 44. sayısı duruyor. Bizim Külliye, Elazığ’da İzzet Paşa Vakfının çıkardığı üç aylık kültür sanat dergisi. Boyu-posu, ağırlığı ve muhtevasıyla, Ankara-İstanbul... dergilerinden bir adım bile geride olmayan güzel bir edebiyat dünyası. Bizim Külliye dergisinin bu son sayısı, baştan sona, benim şiirlerim ve nesirlerim üzerine yazılan makalelerle, incelemelerle yüklü. Dergide sırasıyla: Nazım Payam’ın, Prof.Dr. Mehdi Ergüzel’in, Emrah Gürsu’nun, Prof.Dr. Ali İhsan Kolcu’nun, Vefa Taşdelen’in, Hasan Akçay’ın, Mustafa Miyasoğlu’nun, Nurettin Durman’ın, Prof.Dr. İsmail Çeşitli’nin, İmdat Avşar’ın, M.Halistin Kukul’un, Ahmet Uludağ’ın, İbrahim Çapan’ın, Prof.Dr.Nurullah Çetin’in, Nurettin Özdemir’in, Selçuk Karakılıç’ın, Yrd.Doç.Dr. Fatih Arslan’ın ve Kemal Batmaz’ın benimle ilgili yazıları yer alıyor. Ayrıca: Memmed Aslan’ın, Mahmut Bahar’ın, Olcay Yazıcı’nın, Ömer Kazazoğlu’nun ve Osman Bal’ın şiirleri ile Serdengeçti Osman Yüksel’in bir mektubu, Bizim Külliye dergisine farklı bir zevk kazandırıyor. Nazım Payam, Bizi bizden başka şimdi kim anlar başlıklı yazısında diyor ki: “Çokları, Bâkiler’i lirik şair olarak kabullenir. Öyle olmasına rağmen elinde tuttuğu aynasıyla gerçeğe, nice didaktik şairlerden daha yakın. Cezbe hâlinde dahi, ayaklarını yerden kesmez. İnsanımızın hâlini, âşina kelimelerle resmeder. Yaşını başını almışlarımızı anlatan “Anadolu Acısı” buna örnektir! Prof.Dr. İsmail Çeşitli’nin tesbiti de şöyle: “Yavuz Bülent, toplumun bugünkü hayatında müşahede ettiği birçok sıkıntı, üzüntü ve acılarla yoksulluk, perişanlık ve geri kalmışlıkların arkasındaki sebeplerin başında İslâm dininin vaz ettiği prensiplerden uzaklaşma ve yozlaşmayı görür. Öte yandan, ellerinde kan, dudaklarında diken gibi marşla sövüp-sayan, göğü yumruklayarak yürüyen ve ortalığı yakıp-yıkan anarşistlerin problemi de dinsizliktir... Bâkiler inanır ki, Anadolu’nun yeniden fethi, Müslüman Türk dünyasının yeniden ayağa kalkması ve tarihte gerçekleştirilen “billurdan medeniyetin, yeniden ihyası için, hakiki bir imanla, yeniden Allaha dönmek ve onun son peygamberi Hz. Muhammed’i şahdamar bilmek icab eder.” Benim Büyük Destan isimli şiirimi tahlil eden Prof.Dr. Nurullah Çetin’in de doğru tesbitleri ve açıklamaları var. Bunları neden yazıyorum biliyor musunuz: Çeçenistan’ın bugünkü akıllı, basiretli, vatansever lideri Kadirof’u desteklediğim ve 21 Arap devletinin Gazze faciası karşısında sessiz kalmalarını tenkit ettiğim için, beni İslâmiyetin dışında gören, gösteren bazı okuyucuların beyinlerindeki keçeleşmeyi bir nebze gidermek için bir ilim adamımızın tesbitlerini bu sütuna aldım. Bizim Külliye dergisine ve bütün yazarlarına selam, sevgi, saygı!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT