BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarım reformunu Kurul yapacak

Tarım reformunu Kurul yapacak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun (TYDK) çalışmasına ilişkin usül ve esasları belirledi.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun (TYDK) çalışmasına ilişkin usül ve esasları belirledi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan tebliğe göre Kurul, tarım politikaları konusunda kuruluşlararası koordinasyonu gerektiren ve tarımda yeniden yapılanmanın esaslarını ortaya koyan planların hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin konularda kararlar alacak ve uygulamaları izleyerek değerlendirecek. Kamu kuruluşlarınca uygulanması planlanan destekleme politikalarını inceleyerek karar verecek ve bu çerçevede ilgili kurullar ve kuruluşlara teklifte bulunacak Kurul, sektörde düzenli bir kayıt sistemi ve veri tabanı ile çiftçi kayıt sisteminin oluşturulmasını sağlayacak. Kurul ayrıca, tarımsal üretimle ilgili ileriye dönük ürün desenlerinin uygulanmasını sağlayacak teşvik ve desteklerle üreticinin yönlendirilmesine yönelik tedbirleri alacak. Tarımla ilgili kanun tasarıları, teklifleri ile diğer mevzuat düzenlemelerini inceleyerek görüş bildirmek ve tavsiyede bulunmak görevi de bulunan Kurul’un sekretarya hizmetlerini bakanlığın Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu yürütecek. HER AY TOPLANACAK Ayda en az bir kez toplanması öngörülen Kurul, gerektiğinde bakanlık bakanlık tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilecek. En az 5 üyenin katılımı ve en az 5 üyenin olumlu görüşü ile karar alabilecek Kurul, gerekli gördüğünde, bakan onayı ile yeni üye veya üyeleri Kurul’a dahil edebilecek. Gerektiğinde görüş almak için ilgili kuruluşların temsilcilerini toplantıya davet edebilecek olan Kurul, en az 5 üyenin olumlu görüşü ile yerli veya yabancı danışmanlar görevlendirebilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT