BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ah komşuluk

Ah komşuluk

Bir apartmanda, komşuların birbirine karşı ve hak ve görevleri Türk Hukuk sisteminde ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir.Ankara’dan Mustafa Karaca isimli okuyucumuzun sorusu şöyle: “Oturduğum dairenin banyosunun tavanı, üst komşumdan gelen su akıntıları ile beni rahatsız etmektedir. Mal sahibine söyledik. Kiracı yaptıracak dedi ama o da yaptırmadı. Arıza da devam etmektedir. Bu arızadan kimler sorumludur. Nasıl yaptırabiliriz?” Cevap: Bir apartmanda, komşuların birbirine karşı ve hak ve görevleri Türk Hukuk sisteminde ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu, kat irtifakının kurulması, kat mülkiyetinin tesisi, apartmanın yönetimi, kat maliklerinin toplantısı, ortak giderlere katılma, kararların alınması, devre mülk sistemi, yönetim planı ve bunların icrası gibi konuları düzenlemiştir. Apartmanda meydana gelen arızaların nasıl giderileceği, tamiratın nasıl yapılacağı da bu kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre, üst kat komşunuzun bu arızadan sorumlu olması için, bu arızanın üst kat komşunuzun kusurlu davranışı neticesinde meydana gelmesi gerekir. Mesela, fayanslar kırılmış ve bundan dolayı su akıyorsa veya lavabo boruları arızalanmış ve bundan dolayı akıyorsa üst kat komşu bundan münhasıran sorumludur. MALİK DE SORUMLU KİRACI DA Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bir konutta oturan kiracı da vermiş bulunduğu bu zararlardan dolayı sorumludur. Sorumluluk yalnız malike ait değildir. Ancak, malik bunu kendisi tamir ettirip bedelini de öderse, kiracıya bunu rücu etme imkanı hasıl olabilir. Burada hangi zararlardan dolayı malik münhasıran sorumludur veya kiracı da sorumludur sorusu ile karşılaşılabilir. Kanunda bu konuda sayma yoluna gidilmemiştir. Ancak genel ifadeler kullanılmıştır. Yargıtay birçok içtihadında bu konuya açıklık getirmiştir. Öğreti de bu konuyu eserlerinde işlemektedir. Mesela, büyük hasarlardan dolayı oluşacak zararlar malike aittir. Küçük hasarlardan dolayı oluşacak zararlar ise kiracıya aittir. Mesela, kalorifer kazanının değiştirilmesi veya kalorifer tesisatı döşenmesi malike ait görevlerdendir. Buna karşılık, kalorifer borusunda meydana gelecek bir arızanın giderilmesinden dolayı sorumluluk kiracıya aittir. Öte yandan, çatının tamiri masrafı malike ait iken, tuvalet taşının tamiri masrafı kiracıya aittir. Bu konuda ayrıca kusurlu kullanım da ön palana çıkabilmekte ve rücu da malike imkan verebilmektedir. Kimi zaman, kiracının sorumluluğu kira bedeli ile sınırlanabilmektedir. GAYRET DAYIYA Üst kat komşunuz bu görevlerini ifa etmediği takdirde ise, gayret size düşmektedir. Bunun için öncelikle noter veya mahkeme marifetiyle hasarın bir tesbitini yaptırmanızda fayda vardır. Bu tesbitten sonra arızayı siz tamir ettirebilirsiniz. Ödemiş bulunduğunuz bedeli ise üst kat komşunuz ve malikten müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre talep imkanınız mevcuttur. Bu talebiniz yerine getirilmediği takdirde, mahkemeye müracaat imkanınız vardır. Bir kat maliki, bu şekilde problem olmaya devam ederse, yani üzerine düşen görevleri yapmamakta direnir ise, konutunun satılmasına kadar giden birtakım hukuki imkanlara sahiptir. Bunun için biz bütün vatandaşlarımıza iyi komşuluk ilişkilerine önem vermeyi ve kanunlara uymayı tavsiye ediyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT