BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhraç edilen hakim ve savcılar geri dönecek

İhraç edilen hakim ve savcılar geri dönecek

HSYK kararıyla ihraç edilen ha-kimler ve savcılar, mesleğe dönüş için başvuruda bulunabilecekAnayasa değişikliğine uyumu hedefleyen, HSYK’nın kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı” TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, HSYK 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşacak. Kurul, 3 daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda tabii olarak yer alacak. HSYK, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanınca seçilecek 4 asıl, Yargıtay’dan seçilecek 3 asıl ve 3 yedek, Danıştaydan seçilecek 2 asıl ve 2 yedek, Türkiye Adalet Akademisinden seçilecek 1 asıl ve 1 yedek, birinci sınıf olan adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 7 asıl ve 4 yedek ile birinci sınıf olan idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşacak. TAMAMEN BAĞIMSIZ OLACAK HSYK, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek. Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek görev yapacak. Genel Kurulun veya dairelerin meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulabilecek; diğer kararlar yargı denetimi dışında olacak. Meslekten çıkarma kararlarına karşı açılan iptal davaları, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT