BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Torba dolusu müjde!

Torba dolusu müjde!

Vatandaşlara birçok alanda kolaylık getiren ‘Torba Yasası’ Meclis’e geldi. 113 maddeden oluşan tasarı, memur, iş veren ve aileleri ilgilendiren uygulamaları içeriyor.Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının da düzenlendiği ‘’Torba’’ Tasarı’’ TBMM Başkanlığına sunuldu. ‘’Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’ bazı kamu alacaklarının faizlerinin yeniden düzenlenerek ödeme kolaylıkları sağlanmasını öngörüyor. Toplam 113 maddeden oluşan tasarıyla Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, TEDAŞ, YURTKUR, TRT, KOSGEB, TOBB, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamındaki kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor. BAZI DÜZENLEMELER: * Doğum yapan memura analık izni dışında 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Başarılı memurlara verilen ödül miktarı teşvik edici hâle gelecek. * Aile yardımında 2 çocuk sınırlaması bitiyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL prim ödenecek. Sözleşmeliler de aile yardımı alacak. * Birinci dereceden yakını vefat eden erlere, 10 gün ekstra izin verilecek. İlk defa işe alınacak her sigortalı için işverene prim desteği uygulanacak. * Memurun yıllık veya mazeret izninde sosyal yardımlara dokunulmayacak. * Tebliğ edilmemiş 120 TL altındaki cezalar affedilecek. * 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör iş verenine sigorta primi desteği getiriliyor. * Türkiye Kalkınma Bankası’nın merkezi Ankara dışına taşınabilecek. * Özürlü işçi çalıştırmaya yeni teşvikler getiriliyor. Özürlü işçi çalıştıran işverenlere özürlülerin iş ortamı konusunda teknik ve mali destek verilecek. * Son yıllarda fiilen uygulanan “evden çalışma” ve “uzaktan çalışma” gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturuluyor. * Gemicilik sektörüne KDV istisnası getiriliyor. * Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara bilgisayar ve donanımları bağışlayanlara uygulanan KDV istisnası 5 yıl uzatılıyor. * Sözleşmeli personelin “sendikaya üye olamayacağı” yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılıyor. * Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) merkezleri İstanbul’a taşınacak. ÖĞRENCİ KREDİSİNE NEŞTER Buna göre, vergiler ve vergi cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri, il özel idarelerinin bazı alacakları, vergi, tarifeden doğan ücret ve su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedelleri, TEDAŞ ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik alacakları, YURT-KUR’un öğrenim ve katkı kredisi alacakları, TRT’nin elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları, KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları, TOBB’un ve bağlı odaların aidat alacakları, OSB’lerin elektrik, doğalgaz, su ve yönetim aidatlarından kaynaklanan alacakları, orman köylüleri ile bu köylülerce oluşturulan kooperatiflere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerden geri alınması gereken alacaklar, DSİ’nin bazı alacakları yeniden yapılandırılacak. SGK BORÇLARINDA AF Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, borç asılları ile bu alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu yana TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınıyor. TAKSİT SEÇENEĞİ SUNULACAK Sosyal güvenlik alacaklarında, alacağın taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT