BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Kaçak’ın maliyeti 3 katrilyon

‘Kaçak’ın maliyeti 3 katrilyon

5 milyon işçinin kaçak çalışması, SSK’nın yılda 2.4 katrilyon lira tutarında prim; Maliye’nin ise yılda 660 trilyon lira tutarında vergi kaybına neden oluyor .Türk-İş’in yaptığı araştırmaya göre, 5 milyon işçinin kaçak çalışması, SSK’nın yılda 2 katrilyon 412 trilyon lira tutarında prim, Maliye’nin ise yılda 661 trilyon 338 milyar lira tutarında vergi kaybına neden oluyor. Türk-İş tarafından yapılan “Kaçak İşçilikle Mücadele” başlıklı araştırmada, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon dolayında kaçak işçi bulunduğu, bunun Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından da onaylandığı kaydedildi. Türkiye’de genelde sosyal güvenlik sisteminin, özelde ise SSK’nın en önemli sorununun kaçak işçiliğin önlenmesi olduğuna dikkat çekilen araştırmada, 5 milyon kişinin kaçak çalışmasının, (asgari ücret üzerinden hesaplanarak) SSK’nın yılda 2 katrilyon 412 trilyon lira tutarında prim kaybına, Maliye’nin ise yılda 661 trilyon 338 milyar lira tutarında vergi kaybına neden olduğu belirtildi. SSK’nın bu yıl içinde 850 trilyon lira tutarında açık vermesinin öngörüldüğü hatırlatılan Türk-İş araştırmasında, 5 milyon kaçak işçinin kayıt altına alınması durumunda, kurumun açığının kapanacağı gibi gelir fazlası olacağı da belirtildi. Kaçak işçiliğin önlenmesinin, devletin vergi gelirlerinin artırılması açısından önemli olduğu, ayrıca, kaçak işçiliğin önlenmesi yoluyla kayıt altına alınacak işletmelerin ödeyeceği vergilerin, kamu açıklarının kapatılmasına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. YABANCILAR DA PROBLEM Türk-İş araştırmasında, kaçak işçiliğin yabancı uyruklu işçilerin istihdamıyla daha büyük bir sorun haline geldiği vurgulanarak, yabancı işçilerin yürürlükteki yasalar ihlal edilerek çalıştırılmasının, vatandaşların mağdur edilmesine yol açtığı, yasalara uygun davranan işverenlerin haksız rekabete maruz kaldığı ifade edildi. Araştırmada, kaçak işçilik konusundaki yanlış uygulamaların Türkiye’yi uluslararası alanda, “Sosyal Damping” suçlamasıyla karşı karşıya bıraktığı görüşü savunularak, kaçak çalışan işçilerin sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev haklarından yoksun kaldığı da kaydedildi. ÖNERİLER Türk-İş araştırmasında, kaçak işçiliğin önlenebilmesi için, işçi ücretlerinden yapılan gelir vergisi ve sosyal sigorta prim kesinti oranlarının çeşitli biçimlerde azaltılması gerektiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Kaçak işçiliğin önlenebilmesi amacıyla, gelir vergisi oranları daha da indirilebilir. Ücretliler için farklı gelir vergisi dilimleri uygulanabilir. 25 yaşın altındaki işçilerin vergilerinde özel indirim yapılabilir. Ücretlerden yapılan özel indirim, derhal ve kademeli olarak, asgari ücret düzeyine yükseltilebilir. Devletin sosyal güvenliğin finansmanına sürekli ve kesin kurallara bağlanmış bir biçimde katılması sağlanarak, işçilerin sosyal sigorta prim oranları düşürülebilir. Yabancı kaçak işçilerin çalıştırılmaları konusundaki kısıtlama ve yasaklamalar daha da sıklaştırılmalıdır. Devletin denetim organları güçlendirilmeli, denetim personelinin yetkileri artırılmalıdır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT