BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kira kanunundaki değişiklik

Kira kanunundaki değişiklik

İstanbul’dan Z.S. rumuzlu okuyucumuzun soruları ve cevapları şöyledir: “Yeni çıkan kira kanunu hakkında bilgi verir misiniz?”İstanbul’dan Z.S. rumuzlu okuyucumuzun soruları ve cevapları şöyledir: “Yeni çıkan kira kanunu hakkında bilgi verir misiniz?” Cevap: Ülkemizde, kira konusu 6570 Sayılı Kanun ile özel olarak düzenlenmiştir. Bu kanun belediye hudutları içinde olan, üstü örtülü gayrimenkuller için uygulanmaktadır. Bunun dışındaki gayrimenkuller için Borçlar Kanunu uygulanmaktadır. Keza, kiracının kira bedelini ödememesi halinde veya tahliye kararının infazı ile ilgili olarak da İcra İflas Kanunu’nda yeterli düzenlemeler mevcuttur. Bu üç kanunda da kira bedelinin ne oranda artırılacağına dair açık bir düzenleme yoktur. Bu konu, mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları ile halledilmeye çalışılmaktadır. Bunun için, ilk üç yıllık kira artışlarında genellikle endeks artışı uygulanırken, dördüncü yıl kira bedeli için ise rayiç değeri esas alınmaktadır. Tabiidir ki, bunun uygulanabilmesi için de, süresinde ihtarnamelerin çekilmiş ve tesbit davalarının açılmış olması esastır. Hakkın varlığı ayrı olup, bunun kullanılması ayrıdır. Bunun kullanılması ise hukuki argümanların kullanılması ile mümkündür. PSİKOLOJİK MÜCADELE Ülkemizde bulunan yasama organı, enflasyonla mücadele çerçevesi içinde, kira artışları ile ilgili de özel bir düzenleme yapma gereğini hissetmiş bulunmaktadır. Bu konu uzunca bir süre gündemde tutulmuş ve halkın tepkisi de ölçülmüştür. Bu çalışma sonucunda 4531 Sayılı Kanun hazırlanmış ve bu kanun da 18 Şubat 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kıymetli okuyucularımızın bilgilendirilmesi açısından, 4531 Sayılı Kanun metnini aşağıda aynen sunmaktayım: “Madde:1- 18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: GEÇİCİ MADDE 7- Sözleşmelerde kararlaştırılan kira paraları 2000 yılında yıllık %25, 2001 yılında ise yıllık %10 oranında artırılabilir. Ancak, taşınmazın bulunduğu bölgede rayiç kira parasındaki artış bu oranların altında ise bu oranlar uygulanmaz. Kira parasının yabancı para veya kıymetli madene endeksli olarak belirlendiği sözleşmelerde ayrıca yıllık artış uygulanamaz. Kira parasının artış sınırlarının aşılması amacıyla yeniden kira sözleşmeleri yapılamaz. Kira tesbit davalarında da yukarıdaki sınırlamalara uyulur. Madde:2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde:3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.” Yukarıda sunulan kanun metninden de anlaşılacağı üzere, kanun çok kısa olarak kaleme alınmış ve bir geçici madde ile problem halledilmeye çalışılmıştır. Bu kanun sadece 6570 Sayılı Kanun’a tabi kira akitlerinde uygulanacaktır. Yani, kanun sadece belediye hudutları içindeki üstü örtülü yerler için uygulanacaktır. Bu kanun, belediye hudutları dışındaki bütün yerler ile, belediye hudutları içindeki arsa, üstü açık hangar gibi yerler için uygulanmayacaktır. Ülkemizde rayiç itibarı ile %25’in altında kalan artışlara konu yer bulmak çok zor olduğu için, bu kanunda belirtilen nisbetlerden aşağı artış yapılması imkanı da çok zayıftır. Bu kanunun, birçok yeni problemlere kapı araladığını ve yargının yükünü ağırlaştıracağını ifade etmek isterim. Bu konuya haftaya da devam edeceğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT