BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Papa günah çıkardı!

Papa günah çıkardı!

Katolik kilisesinin başı Papa II. John, Pazartesi günü Vatikan’da yapılan tarihi ayinde, Katoliklerin tarihte işledikleri günahlardan dolayı pişmanlık ifade etti ve “bağışlarken” bağışlanmak da istedi.Katolik kilisesinin başı Papa II. John, Pazartesi günü Vatikan’da yapılan tarihi ayinde, Katoliklerin tarihte işledikleri günahlardan dolayı pişmanlık ifade etti ve “bağışlarken” bağışlanmak da istedi. Bu hareket, Katolikliğin, mensuplarına tanıdığı “günah çıkarmak” imkanının, yani günahlarını bir hücreden, yanda oturan papaza itiraf ederek, bağışlanmak istemelerinin, bir Papa tarafından, büyük aleni bir ayinde, dünyanın gözleri önünde, “Kilise tarafından Kilise için” yapılması idi. İSA’NIN ÖĞRETİLERİNE İHANET Papa özetle: “Bazı kardeşlerimizin, özellikle ikinci milleniumda, İsa Hazretlerinin ve Havarilerinin öğretilerine ihanet etmiş olmalarını tasvib etmemiz mümkün değildir” diyor ve ilave ediyordu: “Geçmişteki sapmaları (İsa’nın yolundan) kabul etmemiz, vicdanlarımızı bugünün hatalarına karşı uyaracaktır”... Seksenine merdiven dayamış ve Parkinson hastalığı yüzünden ayakta duramayacak haldeki Papa, hareketinin “bütün Katolik kilisesinde bir hafıza temizliğine yol açmasını” diliyordu... Papa’nın ve bazı Kardinallerin dile getirdikleri dün ve bugünkü “Katolik hata ve ihmalleri” Yahudiler’e, Protestan ve Ortodoks Hıristiyanlara ve Müslümanlar dahil diğer din mensuplarına, Engizisyon ve Haçlı seferleri ile yapılan zulüm haksızlıklardı. Papa açıkça kendisinin ve Katolikliğin vicdanını “temizlemek”, yani günah çıkarmak istiyordu... Ama neticede “bağışlayacak” olanlardan bugün kim kalmıştı ki? İkibin yıl boyunca Katoliklerin, Katolik Kiliselerinin, Cizvitlerin cinayet ve etnik temizlik boyutuna varan eziyetlerinin ve cinayetlerinin milyonlarca mağduru nasıl ve nerede “bağışlayacaklardı?” ELLERİ KANLI SELEFLER Bugünkü Papa’nın, Papa II. John’un, Katolik Kilisesinin, Papalığın, Vatikan’ın geçmişteki hareketlerinden dolayı vicdan azabı çektiği ve Papalığı döneminin, başından beri bu azabını ifade eden, diğer dinlerle uzlaşma arayan iyi kalpli bir insan olduğu muhakkak. Ama, tarihteki selefleri arasında da Borjiya sülalesinden gelen katiller, Katoliklikten sapan ve “imansızları” ateşte yakan ve İspanya’da işkenceyi müesseseleştiren engizisyonları kuran ve işleten meşum papalar da ve Osmanlılar’a karşı Papalık Orduları ve donanmaları başında, ellerinde kılıç Papalar vardı. Bugünkü Papa’nın sırtı veya vicdanı üzerindeki yük gerçekten büyük. Belki bu son jesti ile bu yük biraz hafifleyecek, ama Papalığın Katolik Kilisesi’nin kanlı geçmişi kolayca temizlenmeyecek. ELEŞTİRİLER Papa şimdi bu jesti yüzünden bu kadar ileriye gittiği için hem Katolikler, bazı yüksek rütbeli Katolik papazlar ve Kardinaller tarafından tenkid ediliyor. Diğer taraftan da Papa ve bir Kardinal, Pazartesi günkü ayinde, tarihte ve yakın tarihte birçok Katolikler tarafından, Musevilere karşı işlenen günahlardan söz etmişler ve bundan dolayı da bağışlanmak istemişlerdir ama, Vatikan’ın ve zamanın Papası Piüs’ün, Hitler’in etnik temizliği esnasında, Yahudiler’i himaye ve kurtarmak hususunda sessiz ve hareketsiz kaldığı yolundaki iddialara, doğrudan değinmemişler, bunun için özür dilememişlerdir. Bu da, şimdiden, özellikle Musevi grupları tarafından eleştirilmeye başlanmıştır. Papa’nın günah çıkarmasında, dikkati çeken bir incelik de II. John’un geçmişteki hataların ve günahların Kilise tarafından değil de, kişiler tarafından işlenmiş olduğunu kuvvetle vurgulaması olmuştur. Böylelikle belki de geçmişteki bazı günahkar Papaları, adları ile belirlemek suretiyle, Katoliklerin “Papanın, papaların asla yanılmayacakları” dogmasına karşı hareket etmemek istemiştir. ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI Şurası muhakkak ki, eksiklikleri ne olursa olsun bugünkü Papa II. John, sıra dışı bir jest yapmıştır ve bu jestin gelecek ve özellikle, Papalığın, Hıristiyanlığın geleceği üzerinde büyük etkileri olacaktır. Ancak bir yazarın dediği gibi, “Bu jestten sonra, II. John’un vaaz ettiği hoşgörüyü acaba dünya ve Avrupa Katolikleri uygulayacaklar mıdır?.. Bu hareket dünya katoliklerini nasıl etkileyecek ve yönlendirecektir? Engizisyonun ve Müslümanlar’a karşı girişilen Haçlı hareketlerinin tarihi zemini olan Avrupa’da insanlar, hatta liderler diğer dinlerin ve etnik grupların mensuplarına karşı peşin hükümlerini değiştirecekler ve bundan böyle hoşgörü ile hareket edecekler midir?” Rahmetli babamın iki sözü kafamda yer etmiştir, Biri, Atatürk’ten naklen hep tekrarladığı “Dil yarası yaraların en iflah olmazıdır!”, “dil” kelimesinin iki manasını “kalp” ile bildiğimiz “dil”, yani “sözü” birleştirerek, sözle kalp kırmamak gerektiği nasihatı idi. Diğer nasihatı da “Kimsenin dinine imanına karışma ve ta’n etme” idi. Ben de şimdi bu konuda yazarken dikkatli hareket etmek istiyorum ve asıl din konusunda Katoliklik konusunda mahdut bilgilerimle fazla ahkam kesmek istemiyorum. Ancak bu vesile ile İslam’ın, İslamiyetin bir üstün tarafını belirtmek isterim. İslamiyette ruhban sınıfı olmadığı, hilafet makamının da Papalığa ve Vatikan’a benzetilemeyeceği gibi, İslam adı kullanılarak tarihte yapılan aşırılıkları, İslamiyete izafe etmek mümkün ve doğru değildir. İslamiyette günahlar kişilere aittir ve kefaretini de kendileri ödemelidirler. İslamiyetin, İslamiyet olarak günah çıkarması gibi bir şey de düşünülemez.. Bugün de gene mübarek dinimiz adına işlenen cinayetlerin İslamiyete izafe edilmesi mümkün de değildir, doğru da değildir! Bazıları hep tarihimizdeki bazı olayları çöplükten çıkararak Türklüğe ve İslama mal etmek isterler. Papanın kendi ağzı ile Katoliklerin günahlarını itiraf etmesi, bana aynı yıllarda ve dönemlerde, Hıristiyanların mesela, Haçlı seferleri esnasında Müslümanlar’a karşı işledikleri cinayetleri, Katoliklerin Protestanları St. Bartolomew gününde katliama uğratmalarını, Katoliklikten ayrılanların diri diri yakılmalarını, engizisyonların hunharlığını hatırlatı. Bağışlayalım ama gene de bilelim ve unutmayalım. GÜNÜN FİKİR KIRINTISI “Tarihin bazı dönemlerinde Hıristiyanlar hoşgörüsüzlüğe kapılmışlar ve İsa’nın “seviniz” baş emrine sadık kalmamışlar ve böylelikle kilisenin yüzünü karartmışlardır.” Papa II. John’un ayindeki konuşmasından
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT