BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Osmanlı yardım eli

Osmanlı yardım eli

Osmanlı padişahları tarafından hac zamanına yetiştirilmek üzere Haremeyn ahalisine para ve değerli eşyaların gönderilmesi sürecini ortaya koyan ‘’Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları’’ adlı kitap, yayımlandı.MUHTEŞEM UĞURLAMA Hediyeler, ilk hareket noktası olan Üsküdar’da mutasarrıf, askeri ve mülki erkan, ulema ve ahalinin de katıldığı muhteşem törenlerle uğurlanırdı. Osmanlı’nın Hicaz’a giriş karargahı Şam’dı. Bu sebeple Surre alayı Şam’dan Medine’ye varıncaya kadar yolda lazım olacak deve, su kırbaları, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar burada temin edilirdi. KADİFE PARA KESELERİ Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay, “Surre’’ kelimesinin sözlükte “içine para konulan kese veya cüzdan’’ anlamı taşıdığını belirtti. FAKİR FUKARAYA DAĞITILIRDI “Surre-i Hümayun’’ ise “Osmanlı padişahları tarafından, fakir kimselere dağıtılmak üzere gönderilen para keseleri ve çeşitli hediyeler” manasına geliyor. Osmanlı padişahları tarafından hac zamanına yetiştirilmek üzere Haremeyn ahalisine para ve değerli eşyaların gönderilmesi sürecini ortaya koyan ‘’Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları’’ adlı kitap, yayımlandı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığınca hazırlanan kitapta, yaklaşık 400 yıl sürdürülen bu hizmetin başlıca safhalarını gösteren 129 belge, 43 fotoğraf, 4 gravür ve 1 harita, araştırmacıların ilgisine sunuluyor. HAC ZAMANINDAN ÖNCE Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay, kitabın önsözünde ‘’Surre’’ ve ‘’Surre-i Hümayun’’ hakkında bilgi veriyor. Buna göre, “Surre’’ kelime olarak ‘’içine para konulan kese veya cüzdan’’ anlamını taşıyor. ‘’Surre-i Hümayun’’ ise ‘’dağıtımı hac zamanına yetiştirilmek üzere Osmanlı padişahları tarafından, Medine’de Ravza-i Mutahhara görevlileri, Mekke’de Mescid-i Haram vazifelileri ile Kudüs’teki Mescid-i Aksa görevlilerine, bu şehirlerdeki kutsal mabetler civarında oturan yoksullara, alimlere ve hayatıyla halka örnek olan salih kimselere dağıtılmak üzere gönderilen para keseleri ve çeşitli hediyeler’’ anlamına geliyor. KAPSAMI GENİŞLETİLDİ Surre keselerinin ilk yıllarda Ravza-i Mutahhara ve Harem-i Şerif’in temizliğiyle ilgili feraşet görevlilerine tahsis edildiğini belirten Sarınay, yardımların zamanla güzergâh üzerindeki kabilelere verilen hediyeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini kaydetti. Sarınay, yardımların devletin son günlerine kadar devam ettirildiğini belirtti. Sultan II.Mahmud Han’ın, Hücre-i saadete hediye ettiği şamdanla birlikte gönderdiği yandaki şiir, Osmanlı sultanlarının Resulullah efendimize olan hürmet ve muhabbetlerinin başka bir vesikasıdır. SULTAN II. MAHMUD HAN’IN YAZDIĞI ŞİİR YA RESULALLAH! Şamdan ihdaya eyledim cüret ya Resulallah! Muradım der-i ulyaya hizmet, ya Resulallah! Değildir ravdaya şayeste, destaviz-i naçizim, Kabulünle kıl ihsan u inayet, ya Resulallah! Kimim var hazretinden gayrı, halim eyleyem i’lam, Cenabındandır ihsan u mürüvvet, ya Resulallah! Dahilek, el’eman, sad el- eman, dergahına düştüm, Terahhüm kıl, bana eyle şefaat ya Resulallah! Dü-âlemde kıl istishab bu Han Mahmud-i Adlîyi Senindir evvel ü âhırda devlet ya Resulallah! Sultan II.Mahmud Han-ı Adlî
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT