BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Herkes özgürlük diyor

Herkes özgürlük diyor

Turgut Özal Üniversitesi; TOBB, TÜSİAD, TUSKON, TESEV, Mazlum-Der, Abant Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı anayasa taslaklarını bir araya getirdiÖZEL HABER GÖKHAN KAYA - FATİH SELEK ANAYASA İÇİN YAPILAN “SİVİL” ÇALIŞMALAR TEK NOKTADA ODAKLANDI Turgut Özal Üniversitesi; TOBB, TÜSİAD, TUSKON, TESEV, Mazlum-Der, Abant Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı anayasa taslaklarını bir araya getirdi Sivil toplum kuruluşlarının mutabık kaldığı noktalar şöyle sıralandı: Vatandaşlık tarifi yeniden yapılsın. Özgürlükler genişletilsin. Vesayet kurumları anayasadan çıksın Türkiye’yi yeni bir anayasa ile tanıştırması beklenen Meclis, “yemin krizi” sebebiyle sürece başlayamadı. Bugünlerde yaşanan tartışmalar bitince, sivil anayasanın yapılması gündeme gelecek. Sürecin siyasi tarafı bir yana, sivil toplum kuruluşları da hummalı bir çalışma içinde... Bugüne kadar yapılan 12 sivil anayasa taslağını bir araya getirip inceleyen Turgut Özal Üniversitesi, mutabık kalınan ve ayrışılan konuları tespit etti. Üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Adalı, yapılan inceleme neticesinde “Türkiyeli” kavramının ön plana çıktığını ifade etti. Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden olan Prof. Dr. Adalı, şunları söyledi: “TOBB, TÜSİAD, TUSKON, TTB, SDE, TESEV, Mazlum-Der, Bilim Komisyonu, Abant Platformu ve Yeni Anayasa Platformu’nun taslaklarını ve kendi hazırladığımız taslağı bir araya getirdik. Bu çalışmayla sivil toplum kuruluşlarının birbirinden habersiz hazırladığı taslaklarda en çok mutabık kalınan kanaatleri ortaya çıkarmak istedik. Yapılan çalışmanın sonuçlarını Hükümete ve Meclis Başkanlığı’na sunacağız. Yeni anayasanın ön çalışması olacak. Taslaklarda, artık devlet odaklı değil insan odaklı bir anayasa yapılması gerektiği fikri açıkça kendini gösteriyor. Mutabık kalınan noktaların başında; insan onur ve şerefinin her şeyin önünde olduğu geliyor. Din, dil, ırk, mezhep, dünya görüşü ne olursa olsun herkesin kendisini içinde bulacağı bir vatandaşlık tarifinin yapılmasında neredeyse tam bir mutabakat var. İDEOLOJİ OLMAMALI Çalışmalarda insan hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Mümkün olduğu kadar liberal, serbest, özerk bir hayatın yaşanması arzusu ön plana çıkıyor. Ana dil eğitimi ve ana dilde eğitime neredeyse pek çok taslak sıcak bakıyor. Ama bunun tersini düşünenler de yok değil. Askerî yargı düzeninin sivilleştirilmesi noktasında da kurumlar paralel görüşlerde. Vesayet kurumlarının mümkün olduğu ölçüde anayasal olmaktan çıkarılmasını isteyen de istemeyen de var. Kimi taslak ve görüşler Atatürk İlke ve İnkılâplarının anayasada yer almaması gerektiğini söylerken, kimisi kesinlikle yer alması gerektiğini söylüyor. Ama çoğunluk bunların yer almamasını istiyor. Çünkü ‘anayasaların ideolojisinin olmadığını’ belirtiyorlar ve herkesi kucaklayan bir anayasa istiyorlar. Beraber yaşamanın sırrı ve şartı, artık dayatmakta değil, ortak görüşlerin bir noktada birleşebileceği yeni bir anayasa ile mümkün...” İNCELENEN TASLAKLAR > Bilim Komisyonu Taslağı, Haziran 2007’de Başbakan Erdoğan’ın talebi üzerine hazırlandı. Komisyon Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Levent Köker, Doç. Dr. Serap Yazıcı’dan oluştu. > Türkiye Barolar Birliği tarafından 2001 yılında hazırlanan taslak, 2007 yılında güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. > Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin taslağı 2000 yılında hazırlandı. > Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından yayımlanan taslak, 1996 yılında Prof. Dr. Bülent Tanör tarafından yapıldı. 2006 yılında Prof. Dr. Zafer Üskül tarafından güncellendi. Ayrıca Mart 2011’de yeni anayasanın yapım yöntemi, din ve vicdan özgürlüğü, kimlikler ve kuvvetler ayrılığı gibi başlıklarının ele alındığı yuvarlak masa toplantıları çalışması... > Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun taslağı 2007 yılında hazırlandı. > Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün 2001 yılında yazılan “İnsan Onuruna Dayanan Yeni Anayasa” başlıklı çalışması, akademisyenlerin görüşlerini içeriyor. > Mazlum-Der de Ekim 2010’da yeni anayasaya tavsiye çalışması hazırladı. > 30 Nisan-1 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan Abant Platformu, “Yeni Dönem Yeni Anayasa” toplantısı sonuç bildirgesini yayınladı. > TESEV, “Yeni Anayasanın Temel İlkeleri” ile ilgili olarak Aralık 2010-Nisan 2011’de gerçekleştirilen toplantılarda ortaya konan görüşleri içeren rapor yayınladı. > Aralık 2010- Mayıs 2011 tarihleri arasında değişik illerde gerçekleştirilen 24 Anayasa toplantısı sonucunda Yeni Anayasa Platformu raporu hazırlandı. Sivil toplum HAZIRLASIN hukukçular YAZSIN!.. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Levent Korkut, birçok anayasa taslağını incelediğini ve bütün taslakların ortak noktasının, özgürlüklerin genişletilmesi olduğunu söyledi. Korkut, “Hemen herkes devleti küçültelim, bireyi öne çıkaralım, özgürlükleri genişletelim diyor. Artık baş örtüsü problemi, dil ve inanç sıkıntısı yaşamayalım diyor. The Economist’in demokrasi endeksinde Türkiye 89. sırada. Önümüzdeki 56 ülke Türkiye’den sonra demokratikleşmiş! Biz bu performansa layık değiliz. Yeni anayasayla ilgili sivil toplumda çok büyük bir çalışma yapıldı. Bu sevindirici bir durum. Umutluyuz. Ülkenin önünü tıkamak artık kolay olmayacak. Sivil toplumda hareketlilik var. Anayasayı hukukçular değil, sivil toplum yapmalı. Hukukçular teknik çalışmayı yapmalı. Çünkü hukukçular yaparsa, insanlar, onu destekleyenler ve desteklemeyenler olarak ikiye bölünüyor” şeklinde konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT