BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Profesyo
nelleştiremedik
lerimizden misiniz?

Profesyo
nelleştiremedik
lerimizden misiniz?

Şirketleri aile şirketi ve aile şirketi olmayan diye ayırmak âdet olmuştur.Şirketleri aile şirketi ve aile şirketi olmayan diye ayırmak âdet olmuştur. Bu ayırımdan hareketle aile şirketlerinin profesyonelleşmeleri gerektiği söylenir durur. Bendeniz bu ayırımı da, aile şirketlerine kurumsallaşma ve profesyonelleşme tavsiyelerini de kabul etmiyorum. Bunun yerine şirketlerin ‘İyi Yönetilmelerini’ tavsiye ediyorum. Bir kurucu baba yıllar boyu uğraşıp didinip, nice güçlüklere göğüs gerip şirketini geliştiriyor, büyütüyor, bir yerlere getiriyor. Sonunda şirket yönetilmesi zor hale gelince adamcağıza ‘Sen kenara çekil, işi profesyonellere bırak, hiçbir şeye karışma!’ deniliyor. Bu durumda kurucu baba çoğu zaman gardını alıyor, bunca yıldır emek verdiği, onun için birçok şeyden fedakârlık ettiği şirketini kimseye kaptırmamak için kabuğuna çekiliyor. Şirketin büyümek ve gelişmek için gerek duyduğu değişim süreci akamete uğruyor. Dahası baba ile evlatlar arasında soğuk bir hava esmesine sebep olunuyor. Aslında burada yapılması gereken kurucu babanın içinde bulunduğu sektörde ve kurduğu şirkette yıllar yılı biriktirdiği bilgi ve tecrübeyi daha etkili bir şekilde kullanmak için O’nun da katıldığı bir değişim sürecini başlatmak ve bu süreç içinde gerekli profesyonel destek için danışman ve gerekirse şirket dışından yönetici takviyesi almaktır. Dikkat edilirse burada o meşhur ‘Profesyonel yönetici’ tabirini kullanmadım. Çünkü böyle bir tabir yıllarını o şirkette geçirmiş kurucu baba ve evlatlarını ‘amatörler’ olarak vasıflandırmak olarak anlaşılmaktadır. Bu ise özellikle tahsil seviyesi yüksek olmayan kurucu babaları incitmektedir. Aslında da bir şirketi yönetmek için sadece tahsil yeterli değildir. Müteşebbis ruh ve iş tecrübesi tahsilden daha da önemli hususlardır. Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates meşhur İş İdaresi Okulu Harvard’dan paçayı kurtardığı için başarılı olduğunu kendisi her yerde söylüyor. Öyle değil diyen tahsillilere hodri meydan. İş dünyası onlara da açık. Profesyonel desteğin gereğini inkâr etmediğimizi bu arada tekrar belirtmekte fayda var, zira yanlış anlaşılmak istemem bu sıcakta...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT