BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Somali bizi ilgilendirir

Somali bizi ilgilendirir

Demokratik Somali Cumhuriyeti, 8 milyon nüfuslu, 600 bin küsur km2 araziye sahip, Kızıldeniz’den Hind Okyanusuna açılan kilit noktada bir doğu Afrika devletidir.> Unuttuğumuz bu ülkeyi yeniden tanımalıyız. Somali, ilk İslam topraklarının ikincisidir. >Washington, DC Demokratik Somali Cumhuriyeti, 8 milyon nüfuslu, 600 bin küsur km2 araziye sahip, Kızıldeniz’den Hind Okyanusuna açılan kilit noktada bir doğu Afrika devletidir. Halkının tamamı Ehl-i sünnet Müslümandır. Türkiye ve dünya gündemi fevkalade dolu. Bu sebeple çok dramatik bir halde olan Somali yine gözden kaçabilir. ‘Hani açlıktan ölen mi olmuş?’ diye bir deyim vardır. O soru, cevabını 2011 dünyasında aldı. Şu gün Somali’de insanlar açlıktan ölüyor. İnsanın aç olarak ölmesi en önemli gündem maddesidir. Birkaç yıldır Somali dünyaya ‘Somalili korsanlar’ kavramıyla tanıtılmakta. Unuttuğumuz bu ülkeyi yeniden tanımalıyız. Tanıyınca buralara henüz sefaret açma ihmali karşısında saçınızı-başınızı yolsanız yeridir: Somali, ilk İslam topraklarının ikincisidir. İslamiyet’in zuhurundan sonra müşriklerin baskıları dayanılmaz bir hâl alınca bir kısım Müslüman, Sevgili Peygamberimizin -aleyhisselam- talimatıyla Habeşistan’a hicret ettiler. Müslümanların dinlerini muhafaza etmek için göçtükleri bu yer, tarihteki ismiyle Habeşistan ise de bugünkü ismi Somali’dir. O zaman Somali de bir Habeşistan toprağıdır. Cafer ibni Ebi Talip başkanlığında hicret eden bu Müslümanlar, Somali’nin Zeyla şehrine gitmişlerdir. Bu hadise, Somalili Müslümanlar için büyük bir iftihar vesilesidir. Zira, Peygamberimiz, daha Medine’ye Hicret etmemiştir. İslamiyet, Mekke’de zorlu bir çıkış mücadelesi vermektedir. Yeryüzünde daha Mekke’den başka hiçbir yerde Müslüman yokken Somali, ikinci İslam beldesi olma şerefine kavuşmuştur. Hicret etmiş Müslümanlar, dinlerini ilk defa Necaşi Esham’ın Somalisinde hürriyet içinde yaşamışlardır. Müşrik baskılarına rağmen misafirlerine din hürriyeti veren bu âdil devlet reisi, Hicri 7. yılda Resulullah’tan aldığı bir mektup üzerine Müslüman olmuştur. Duydukları bu iftihar, Somalili ailelerde asırlardır var olan köklü bir geleneğin doğmasına vesile olmuştur. Her aile, bir ferdini hafız olarak yetiştirmiştir. Miladi 10. asırda buraya giren İslam Orduları, Somali Sultanlığı’nı kurmuşlardır. Türklerin bölgeye gelmesi Kanuni zamanındadır. Özdemir Paşa, Yemen, Sudan, Habeşistan ve Somali’yi fethetmiştir. Kanuni, Paşayı İstanbul’da kabul etti. Paşa, Portekiz’in bölgeye musallat olmaya başladığını, müstemleke ve Hristiyanlaştırma gayretleri içine girdiğini arz etti. Bunun üzerine Padişah O’nu Beylerbeyi rütbesine yükselterek Habeşistan’a yolladı. Özdemir Paşa, dönüşte, Eritre, Kenya, Uganda, Tanzanya’yı da fethetti. Portekiz’le kapışmalar oldu. Özdemir Paşanın kabri Eritre’de Paşa Camiî haziresindedir. Ölümünden sonra oğlu Osman Paşa 7 yıl Habeş Beylerbeyliği yapmıştır. Özdemiroğlu Osman Paşa, daha sonra Nahçıvan, Azerbaycan ve Kafkasları fethedip Kafkas Fatihi unvanını almıştır. Aslan yavrusu da aslan olur. ..... Yarın: BİR KARA SEVDAN OLSUN
Kapat
KAPAT