BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ümmet, İslamı keşfediyor

Ümmet, İslamı keşfediyor

İslam ümmeti, deryadaki aidiyetini keşfediyor. Yirminci asır kayıp yüzyılımızdır. Kayıp yüzyılda din, arka plana itilerek ırk öne çıkartıldı. Bu 1789 Fransız İhtilalinin ülkemiz kıyılarına vuran dalgalarıydı. Ancak dalga boyu hiç de kısa olmadı.> Sıcak savaşla, Haçlı Seferleriyle, işgallerle netice alamayan dünkü Hıristiyan dünya, İslama karşı psikolojik, ekonomik ve kültürel savaş açmıştı. İslam ümmeti, deryadaki aidiyetini keşfediyor. Yirminci asır kayıp yüzyılımızdır. Kayıp yüzyılda din, arka plana itilerek ırk öne çıkartıldı. Bu 1789 Fransız İhtilalinin ülkemiz kıyılarına vuran dalgalarıydı. Ancak dalga boyu hiç de kısa olmadı. Ümmet fikri, kardeşliği telkin edip perçinlerken, ırk duygusu teke irca eder. Şu üzerinde durduklarımızın İslamcılık ve ümmetçilikle alakası yok. Millet kavramıyla da çatışması da söz konusu değil. Ümmetçilik, İslamcılık, üstün ırk vs. ithal kavram ve empozelerdir. İslam coğrafyasında yaşananlar, hangi adı alırsa alsın, aslında iki yüz yıla yayılmış olan emperyalist niyet ve sömürme açgözlülüğünden kurtulma mücadelesidir. Müslüman Türkler, bin yıl İslama bayraktarlık yaptı. Bu hizmet, zamanın milletimizin omuzlarına işlediği en şerefli rütbedir. Haçlı Ordularını durdurmak için döktüğümüz kan, herhalde on baraj dolusu sudan fazladır. Anadolu barajlarında enerjiyi üreten, madde âleminde su ise de mânâ âleminde şehidlerin kanıdır. I. Dünya Harbi’nde, İstiklal Harbi’nde yedi koldan Osmanlı mülküne tecavüz eden ‘düvel-i muazzama’ Haçlı Ordusundan başka nedir? 2003’te Irak işgal edilirken neocon güdümlü Bush, net bir şekilde ‘bu bir Haçlı seferidir’ demedi mi? Fanatik Hıristiyan Garplının şuuraltı değişmedi. O günkü emeli şuydu: ‘Türkiye’ dediği Osmanlıyı Anadolu ortasında denizlerden uzak bir kara devleti haline getirmek ve İslamı hayata dair emir ve yasaklarından kopararak onu ruhanileştirmek. ‘30’lar Türkiye’sine bakınız dinde reform dayatmalarıyla dini hayata dair yasak zorbalıklarının hemen tamamının ramazan aylarında yapıldığını görürsünüz. ‘70’ler Türkiyesinde bile Cumhurbaşkanı dini bayram mesajında kodlanmış ifadelerle din aleyhine ağır ifadeler kullanıyordu. Derin batıda niyet değişmemiştir. Buna rağmen hiç sanmıyoruz ki Norveç’te Hıristiyan terörist Anders Breivik’in İslamiyet ve Türklere dair yazdıkları, eylemi ve projesi ilahiyat veya tarih fakültelerimizde inceleme konusu olsun. Terörist Breivik, İslamiyete dair dedikleriyle, Türkleri Ankara çevresine sürme niyetiyle, Sevr’in izinde gitmesiyle şahsının değil bir dünya görüşünün temsilcisidir. Sıcak savaşla, Haçlı Seferleriyle, işgallerle netice alamayan dünkü Hıristiyan dünya, İslama karşı psikolojik, ekonomik ve kültürel savaş açmıştı. Böylece kendileri çekilip vekillerini, ısmarlama diktatörleri iş başına getirdiler. Bunun neticesinde İslam dünyasında dejenerasyon büyük oldu. Toprak ve kaynak sömürgeciliğinin yerini kültür, inanç ve şahsiyet sömürgeciliği aldı. Son iki yüzyıl, başkalaştırma, mankurtlaştırma, içten vurma, içeriden ihanet faaliyetidir. Kitapla, kültürle oynamanın gayesi bu toprakların insanını Kur’andan koparmak içindi. Patriğin mektubunu vasiyet gibi kabul ettiler. ..... Yarın: RÜCU
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT