BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşçiye maaş promosyonunda son ışık da söndü

İşçiye maaş promosyonunda son ışık da söndü

Danıştay, kamu emeklisine verilen maaş promosyonuyla ilgili işçiler lehine düzenleme yapılmamasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.Danıştay 10. Dairesi, kamu emeklilerine banka promosyonu sağlayan Başbakanlık genelgesinin iptal istemini, oy birliğiyle reddetti. Kararda, işçileri kapsamayacak bir düzenleme yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına dikkat çekildi. Türkiye Emekliler Derneği Üyesi bir işçi emeklisi, Başbakanlığın “Banka Promosyonları” konulu genelgesinin, “sadece kamu görevlilerine ödenecek promosyonları düzenlemesi, işçi emeklilerini kapsamaması sebebiyle eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu” ileri sürerek, iptali istemiyle dava açmıştı. Sonuçlanan davanın kararında, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesi hakkında, bankalarla yapacakları protokollerle ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın yetkili olduğu vurgulandı. Kararda, “Yasa kapsamında bulunmayan işçilere ait emekli maaşlarını kapsamayacak şekilde düzenleme yapılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT