BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 30 milyon kişiye iş

30 milyon kişiye iş

Avrupa Birliği (AB), 2010 yılına kadar 30 milyon yeni iş imkanı sağlayacak. Giderek artan ekonomik büyümeye rağmen 15 milyonu bulan işsiz sıkıntısını aşmak için AB, özellikle KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik somut öneriler ortaya koymaya hazırlanıyor.Lizbon’da başlayan AB Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin yeni hedefi: Avrupa Birliği (AB), 2010 yılına kadar 30 milyon yeni iş imkanı sağlamaya çalışırken, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) gelişmesine de öncelik verecek. Lizbon’da dün başlayan AB olağanüstü liderler zirvesinde, işsizlik, ekonomik büyüme ve iletişim teknolojisinin yolaçtığı gelişmeler çercevesinde ‘’yeni ekonomiler kavramı’’ ağırlıklı bir biçimde ele alınacak. KOBİ’LERE DESTEK Giderek artan ekonomik büyümeye rağmen 15 milyonu bulan işsiz sıkıntısını aşmak için AB, özellikle KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik somut öneriler ortaya koymaya hazırlanıyor. AB liderleri, yeni iş kurmak isteyenler için mevcut mevzuatın basitleştirilmesine öncelik verecek. Liderler, bu konuda ABD’yi örnek alarak iş kurmak için istenen gerekli yatırım sermayesinin düşürülmesini ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını hedefliyor. İŞ KURMA PARASI ABD’de küçük ölçekli bir iş kurmak için ortalama 500 Euro’ya gerek olduğuna ve bürokratik işlemlerin sadece bir hafta sürdüğüne dikkat çeken uzmanlar, AB üyesi Fransa’da bu rakamın ortalama 3 bin 400 Euro olduğunu ve bürokratik işlemlerin de 3 ay sürdüğünü hatırlatıyor. AB, 2005 yılına kadar nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan yoksul oranını yüzde 10’a düşürmeyi hedef alırken, yıllık ortalama büyüme hızının da yüzde 3’e çıkarılmasını planlıyor. ÜÇÜNCÜ YOL Sosyal uyum ve ekonomik reformlar konusunda, Alman ve İngiliz sosyal demokrat liderlerin başlattığı, ancak Fransız sosyalistlerinin tepkisine yol açan ‘’üçüncü yol’’ tartışması da zirveye taşınacak. Almanya ve İngiltere, ‘’üçüncü yol’’ adı verilen AB içinde ‘’liberal sosyalizm’’ adı altında, işverenlere ve yatırım yapanlara daha fazla kolaylıklar sağlayan politikaları desteklerken, Fransız sosyalisler buna karşı çıkıyor. Zirvede, iletişim teknolojisindeki gelişmeler çerçevesinde ‘’yeni ekonomiler kavramı’’ ayrıntılı bir biçimde gündeme gelecek ve üye ülkeler bu konuda somut taahhütler altına girecek. Bu taahhütler çerçevesinde, AB ülkelerinde, bütün okullar 2001 yılına kadar internete bağlanırken, bütün öğretmenler, iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağı konusunda eğitilecek.AB içinde bütün vatandaşların 2005 yılına kadar iletişim teknolojilerinin nimetlerinden yararlandırılması hedef alınırken, üye ülkelerin araştırma alanına daha fazla yatırım yapmaları desteklenecek, yeni düşünce ve görüşlerin ekonomik alanda üretim aşamasına geçmesi sağlanacak. ARAŞTIRMA ÇABASI Yeni buluşları desteklemek için, Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumların daha etkin bir biçimde devreye girmesini sağlayacak olan AB ülkeleri, yine aynı amaçla, ‘’Avrupa Araştırma Bölgesi’’ kuracak ve 2002 yılına kadar araştırma ve buluşların eşgüdümü için çaba sarfedecek. Üye ülkeler, 2005 yılına kadar ortak bir patent kurumu oluşturmayı, AB içinde e-mail ticareti için yasal bir çerçeve çizmeyi ve internet şebekelerini ucuzlatmayı planlıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT