BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tokatlı Hayreddîn Efendi

Tokatlı Hayreddîn Efendi

“Allahü teala her hastalığın şifasını da yaratmıştır. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz, hem tıbbi ilaçlar kullanır, hem de Kur’an-ı kerimden okurdu.”Tokatlı Hayreddîn Efendi, Bursa velîlerindendir. Babası Tokatlı olup, Edirne’de evlendi. Hayreddîn Efendi, Edirne’de doğmuştur. Ahmed Paşa Fenârî Câmii yanında defnedildi. Bir müddet ilim tahsîli yaptıktan sonra Bursa’ya gitti. Şeyh Osman Efendiden, Sonra da Karamânî Efendiden icâzet alarak halîfesi oldu. İnegöl’de Kâsım Efendinin sohbetlerine devâm edip, bu zâttan da icâzet aldı. 1608 (H.1017) senesinde Bursa’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Allahü teala her hastalığın şifasını da yaratmıştır. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz, hem tıbbi ilaçlar kullanır, hem de Kur’an-ı kerimden okurdu. Hastalara şifa için, (Fâtiha), (Âyet-el-kürsî) ve (Dört Kul) yedişer kerre okunup hastaya üflenirse, bütün âfetler, dertler için ve sihir, nazar için ve hayvân sokması ve ısırması için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de tecrübe edilmiştir. Dört Kul, Kâfirûn, İhlâs ve Mu’avvizeteyn sûreleridir. (Bostân-ül-Ârifin) sonunda diyor ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Osmân bin Ebil’âsı “radıyallahü teâlâ anh” ziyârete geldi. Hasta idi. Çok ağrısı ve sancısı vardı. (Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kerre mesh eyle! Her defasında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!) buyurdu. Osmân diyor ki: Buyurduğu gibi yaptım. Hastalığım hiç kalmadı. Abdüllah ibni Mes’ûd buyurdu ki: Bir kimse sabâh ve akşâm, Bekara sûresinin başından dört âyet ve Âyet-el-kürsî ile sonraki iki âyeti ve bu sûrenin sonundaki üç âyeti okursa, evine şeytân girmez. Mecnûn üzerine okunursa, iyi olur. Sıkıntısı olan kimse, çok (istigfâr) okusun! KIRK DEFA OKUNACAK DUA İmâm-ı Ahmed ve Tirmüzî ve Nesâî ve Hâkim ve Beyhekî bildirdiler ki: Sa’d ibni Mâlik “radıyallahü teâlâ anh” dedi ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yûnüs aleyhisselâm balığın karnında, Enbiyâ sûresinin 87’nci âyetini söyleyerek duâ etti. [Duâsını kabûl eyledi ve kıyâmete kadar bunu okuyan mü’minlerin duâlarını kabûl edeceğini bildirdi.] Bir Müslümân, bu âyet-i kerîmeyi okuyup duâ edince, Allahü teâlâ düâsını muhakkak kabûl eder). Kırk defa okumalıdır. Duâ şudur: (Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT