BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hatay Valisi'ne bravo!..

Hatay Valisi'ne bravo!..

Hani derler ya, 'İşte Vali dediğin böyle olmalı...' Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, dün, tam bir "DEVLET ADAMI" kimliği ile kamuoyuna; her satırına ve her kelimesine tereddütsüz imza atacağımız, son derece önemli açıklamalarda bulundu.Hani derler ya, 'İşte Vali dediğin böyle olmalı...' Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, dün, tam bir "DEVLET ADAMI" kimliği ile kamuoyuna; her satırına ve her kelimesine tereddütsüz imza atacağımız, son derece önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Lekesiz, sözlerine başlarken, öncelikle tarihimizdeki çok önemli bir siyasi hadiseyi, Hatay Cumhuriyeti'nin Anavatana katılma sürecini ve o süreci hayata geçiren iradenin taşıdığı ruhu ve bu ruhun günümüzdeki mahiyetini dile getirdi. Ki, herkes açısından çok önemli bir hatırlatma idi. Adeta kısa ve öz bir tarih dersi idi... Bir süreden beri, çok dikkat çekici şekilde; Hatay vilayetimiz ve burada yaşayan vatandaşlarımız ile Suriye'deki Baas rejiminin, katliam ve zulümlerinden canını kurtarmak için buraya sığınan çaresiz - mağdur insanlar üzerinde, sinsi bir oyun oynanmak isteniyor. Kimileri suret-i haktan görünerek, güya burada olup bitenleri inceleme, öğrenme niyetinde. Ancak bu arada, kimileri de bulanık suda balık avlama maksadıyla, olmadık tezviratla ortalığı velveleye veriyor! Şöyle ki, Hatay'da meskûn vatandaşlarımızın etnik köken, din ve mezhep farklılıkları gibi hassas yönlerini kaşıyarak; ideolojik - siyasi gerilim ve anarşi çıkarmak, toplumsal ayrışma ve kamplaşmayı körüklemek gibi, türlü fitneler tezgahlanmak isteniyor!.. Bir kısım medya ile Ana Muhalefet Partisinin bazı milletvekilleri, son günlerde adeta bu yangına körükle gidiyor. Hatta CHP Lideri, bizzat Türkiye'yi dünyaya jurnalleyerek, Hatay'da olmayan şeyleri de var gibi göstermek suretiyle, bu ülkeye hizmet ettiğini varsayıyor... Hatay Valisi, işte bütün bu olup bitenlere cevap teşkil edecek şekilde, hakikatleri tek tek medya önünde dile getirerek, efkâr-ı umumiye açık -seçik bir tebliğde bulundu. Sayın Vali, bu ülke aleyhine geçmişte kurulan ve yine kurulmak istenen tuzaklara, bilhassa dikkat çekti ve herkesi uyardı. Aslı astarı olmayan şeylerin, ısrarla varmış gibi empoze edilmesi ve medyada pompalanmasının, temelinde yatan karanlık maksadın ne olduğunu izah etti. Geçmişte ve günümüzde, özellikle gençliğe yönelik tahrik ve ajitasyonun ne gibi sonuçlara yol açtığını hepimiz biliyoruz. Lakin gençliğin heyecan ve zaaflarını kullanıp, genç kitleleri yanlış mecralara sürüklemenin ne kadar kolay olduğunu da unutmayalım. Ülkemiz bu yüzden, telafisi imkânsız zararlara maruz kaldı. Vali Celalettin Lekesiz, asılsız iddiaların aksine, Hatay'da her şeyin devletin bilgisi ve kontrolü dâhilinde olduğunu, Suriye'den ülkemize sığınan misafirlere atfen yapılan karalamalara, kimsenin kanmaması gerektiğini bilhassa vurguladı. Sayın Valinin beyanatı, zamanlama ve muhteva olarak gerçekten mükemmel. Fitne kazanını kaynatmak isteyen şer güçlerine karşı, adeta bir Osmanlı tokadı niteliğinde... Masum ve savunmasız insanlara yönelik vahşi katliamlara, işlenen insanlık suçlarına karşı tavır alamayan, hatta bilerek veya bilmeyerek destek verenlerin, Türkiye'nin yapmaya çalıştığı insani vazifeyi baltalamalarına fırsat verilmemeli. Öteden beri dillere pelesenk edilen, "NE ŞAM'IN ŞEKERİ NE ARABIN YÜZÜ" klişesiyle, dışlanmak istenen kardeşlerimize bütün imkânlarımızla kucak açmalıyız. Bu insani görevdir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT