BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ukrayna Türkleri

Ukrayna Türkleri

Moskova ile Kiev adlarının Türkçeden geldiğine dair rivayetler var. İsimleri üzerinde yakıştırmalar yapılsa da bir gerçek ortaya çıkıyor. Eskilerin Şimal Türkleri dediği insanlar Rusya’yı ve Ukrayna’yı içine alacak kadar geniş bir alanda yaşıyorlardı.Her yerde Türk izi var Başlarken Dünyanın neresine giderseniz gidiniz Türklerle karşılaşırsınız. Bu Türkler iki türlüdür: Bir: Yerli Türkler; iki: Göçmen Türkler... Göçmen Türkler de iki türlüdür: Bir yerden göçerek o yere yerleşmiş olanlar; çalışmak için gelenler... Yerli Türkler nerede var? Balkanlar ve Asya’nın hemen her tarafında... Meşhur sözü bilirsiniz: Bir seyyah Adriyatik kıyısından Çin Seddine kadar Türkçe konuşarak gidebilir. Bu sözden hareketle Adriyatik’ten Çin Seddine Türk dünyası projesi konuşulagelmiştir. İnsanlık suçu işleyen ideolojilerinin başında yer alan komünizm çöktükten sonra Sovyetler dağıldı. Kapılar açıldı ve biz soydaşlarımızın yaşadıkları yerleri keşfetmeye başladık. Ağırlık Sovyet cumhuriyetlerinde idi. Ukrayna’da dağınık hâlde Türklerin yaşadığından kaç kişi haberdar? Ukrayna deyince aklımıza Kırım gelir. Kırım Türkleri de Ukrayna içinde sayılır. Hepimiz Kırımlıları biliriz. Ama Kırımlıların dışında 604 kilometrekarelik Ukrayna topraklarının içinde dağınık yaşayan 1.5-2 milyon dolayında Tatar Türk’ünün varlığını bilen hemen hemen hiç yok. Onların kendi aralarında örgütlendiklerinden bir parti ve değişik isimlerde dernekler kurduklarından, camiler açtıklarından haberiniz var mı? Biz bu kadar ilgili olduğumuz hâlde Ukrayna’ya gidene kadar bu Türklerin varlığının genişliğini ve özlerine dönüş harekâtı başlatışlarını bilmiyorduk. Ukrayna’ya göçürtülen Ahıska Türklerinin dramlarını incelerken, Ukrayna Müslümanlarının onlara yardımcı olmak için nasıl çırpındıklarını gördük. Bir araştırdık ki, bu Tatar Türkleri ayrı bir konu olarak incelemeye değer. Bu yazı dizimizde kendilerini “Ukrayna Müslümanları” olarak adlandıran (Neden Ukrayna Müslümanları dendiğini yazı dizimizde izah edeceğiz.) Ukraynalı Tatar Türklerinin hikâyesini okuyacaksınız. Dr. Arslan Tekin Ukrayna’da da Türkler yaşıyor ve sayıları azımsanacak gibi değil. Rakam 2 milyonu buluyor. Kesin olarak sayıyı ne devlet biliyor, ne de oradaki Türkler. Yavaş yavaş örgütlenmeye gitmişler. Devlet tarafından da dikkate alınıyorlar. Bir de partileri var: Ukrayna Müslümanları Partisi. Genel Başkanı Raşit Bragin. Genel merkezleri Donetsk şehrinde. Donetsk, Kiev’in Güneydoğusuna düşüyor ve uzaklığı 730 kilometre. Kiev’de de yine Türklerin kurduğu Müslüman Merhamet Cemiyeti bulunuyor. Bunun yanında Ukrayna’nın değişik şehirlerinde Müslümanlar partisinin şubeleri var. Ukrayna geniş bir alanı kaplıyor. Hemen hepsi Müslüman olan Türkler ise Ukrayna’nın her tarafında yaşıyorlar. Zorlukları, bir arada bulunmayışları. Yine hemen hepsi yerli halk. Şimdi diyeceksiniz ki, bu yerlilik nereden çıktı? Yerli Türk halklarının varlığı yalnız Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya’da da bildiğimiz otonom Türk cumhuriyetleri (Tatarlar, Başkırtlar, Çuvaşlar, Yakutlar) dışında öbek öbek veya fert fert ülkenin her tarafına yayılmış. Özellikle de Moskova çevresinde, çok Tatar Türk’ü yaşıyor. Eskiden, meselâ yüzyıl önce Moskova çevresinde silme Tatar-Türk köyleri varmış. Moskova adı Hatta Ukrayna’da iki anekdot naklettiler; biri Moskova, diğeri de Kiev hakkında... Moskova’nın adı nereden geliyormuş biliyor musunuz... Türkçeden! Zaten Ruslar ne derler: Hamamda bizi biraz keseleseniz altından Tatar çıkar! “Mes”, eski Tatar dilinde “sarhoş” anlamına geliyormuş. Bizim “güvey”in eski şekli ise “kiyü” buradan Tatar Türkçesine “kiyov” olarak geçmiş. Moskova’nın kurulduğu yerde ilk zamanlarda bir ev varmış; o da bir Tatar Türk’ünün. Bir Tatar’ın kızıyla evliymiş. Çok içer mes olurmuş. Yani sarhoş. Kayınbabası kızını ziyarete gitmek istemiş. Askerler yoluna çıkmışlar ve sormuşlar: - Nereye babalık? - Mes kiyova! Yani “sarhoş damada gidiyorum” demiş. Bu söz döne döne “Moskow” olmuş. Gerçek veya değil. Yakıştırmanın da bir dayanağı vardır. Bu da Rusya Türklerinin varlığının nereye kadar geldiğini gösterir. Devam edecek
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT