BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ekonomi her şeyin başıdır

Ekonomi her şeyin başıdır

Okuyucularım, İngiltere hükûmetinin ve İngilizler’in olsun, UEFA’nın olsun, perşembe günü (yarın) Leeds şehrinde oynanacak maç için Galatasaray’a ve Türk seyircisine karşı aldıkları yakışıksız, haksız ve çirkin tavırdan şikâyet ediyorlar.Okuyucularım, İngiltere hükûmetinin ve İngilizler’in olsun, UEFA’nın olsun, perşembe günü (yarın) Leeds şehrinde oynanacak maç için Galatasaray’a ve Türk seyircisine karşı aldıkları yakışıksız, haksız ve çirkin tavırdan şikâyet ediyorlar. Hayatımda spor yazısı yazmadığım halde bana bile şikâyet gelmesi, millî bir teessür ve tepkiye işarettir. Niçin böyle muamelelere maruz kalıyoruz? Böyle muamelelere maruz kalmamıza, yeni yetme ülkelerin bile vatandaşlarımıza vize koymasına sebep, yoksulluğumuzdur. Bu sebeple son Osmanlı döneminde ve Atatürk devri hariç Cumhuriyet’te, epey onur kırıcı hareketle karşılaştık. Atatürk devrinde çok azalmıştır. Zira O, dehası ve inkılâpları ile Batılılar’ı şaşırtmış, büyük saygınlık kazanmıştı. O dönemin Birleşik Amerika’sı durumundaki İngiltere’yi hem Çanakkale’de, hem Kurtuluş Savaşı’nda -tarihin seyrini değiştirecek ağırlıkta- zorlaması, hattâ Londra’da hükûmetin düşmesine sebep olması, Atatürklü yıllarda da yoksul bulunmamıza rağmen, bizi zenginlerin şımarıklıklarından korudu. Yoksulluk çemberini kıramadık. Bize, p.c. 3.000 dolarlık adamlar muamelesi yapıldığı âşikârdır. Çağdaş vatandaş, 30.000 dolarlık insandır. Telâkki budur. Gerisi lâf-ü güzaftır. 1980’den önce Sayın Demirel ve 1980’den sonra merhum Özal, ikili görüşmelerimizde bana hemen hemen aynı cümleyi söylemişlerdir, şudur: Ekonomi her şeyin başıdır. 3.500 dolara geldiğimiz için ümitlenmiş, çıtaya yaklaşıyoruz sanmıştık. 1999 GSMH’sında p.c. 3.000’in altına düştüğümüzü duymamış vatandaşlarımız çoktur. Fakat bu düşüş, mutlaka hissedilecektir, zaten hissediliyor. Gene de Türkiye’nin ve Türk potansiyelinin önemini bilen ve bizi çok yakından izleyen Avrupa, ekonomimizin düzeleceği ve yükseleceği fikrindedir. Hukukumuzu, sistemimizi, kafamızı düzeltip çağdaşlaşacağımız üzerindeki ümitleri ise iyimser değildir. Hakkımızdaki kanaatleri bu merkezde olanlardan ne bekliyorsunuz? Biz kendimize gelinceye kadar çifte standartlarına devam edeceklerdir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT