BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ek vergiler yolda

Ek vergiler yolda

Meclis’te görüşülmekte olan ek vergilerle ilgili yasa tasarısının 9 maddesi kabul edildi. Kalan 4 madde de bugün görüşülecek.TBMM Genel Kurulu’nda, bazı vergilerin süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören yasa tasarısının, yeni eklenen iki maddeyle birlikte dün 5 maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul’da yapılan görüşmeler sırasında, koalisyon ortağı partilerce hazırlanan önergelerin kabul edilmesiyle iki yeni madde tasarıya eklendi. Tasarıya eklenen maddelerden biri gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı için ‘’hayat standardı’’ esası getiriyor. Maliye Bakanı Sümer Oral, önergenin sadece ticari kazanç ve serbest meslek kazancı dolayısıyla beyanname vermek durumunda olan mükelleflerle ilgili olduğunu, onun dışındakileri kesinlikle kapsamadığını bildirdi. Oral, önergede belirtilen tutarın üzerinde beyanda bulunanların yeni vergi ödemelerinin sözkonusu olmadığını da bildirdi. Alt limitler belirlendi Genel Kurul’da kabul edilen hayat stantardı esası temel gösterge tutarı, birinci sınıf tacirler için 3 milyar 500 milyon lira, ikinci sınıf tacirler için 2 milyar lira olarak uygulanacak. Ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerden, beyan edilecek ticari kazancın azami tutarının belirlenmesinde esas alınacak dereceler; * 1. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 1 milyar lira, ¥2. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 650 milyon lira, * 3. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 300 milyon lira, ¥ Serbest meslek erbabı için 3 milyar 200 milyon lira olacak. Buna göre birinci sınıf tacir yılda 750 milyon lira ayda 62 milyon lira, ikinci sınıf tacir yılda 400 milyon lira ayda 33 milyon lira, serbest meslek erbabı yıllık 640 milyon ayda 53 milyon lira vergi ödeyecek. Gösterge tutarları Hayat standardı gösterge tutarları ise şöyle belirlendi: Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerin her biri için; ¥ a)Silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olanlara 450 milyon, * b)Silindir hacmi 1601 cc’’den 2000 cc’ye kadar olanlarda 700 milyon, * c)Silindir hacmi 2001 cc’den fazla olanlarda 1 milyar 200 milyon. *Mülkiyeti mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait ve bunlar tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan her biri için yıllık emsal kira bedelinin yüzde 25’i. * Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait her bir; * a)Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için 4 milyar 600 milyon, * b)On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için 900 milyon. * Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan; * a)Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin her biri için 900 milyon, * b)Kaptan, pilot ve benzerlerinin herbiri için 4 milyar 600 milyon. * Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait herbir yarış atı için 1 milyar 200 milyon. * Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden herbirinin her seyahati için 900 milyon lira. Hayat standardı, kalkınmakta öncelikli yörelerde yüzde 50 indirimli, büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise yüzde 25 artırılarak uygulanacak. Temel gösterge tutarları altın imalatı ve ticareti ile uğraşanlar için yüzde 50 oranında artırılacak. Gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2001 tarihleri arasında hayat standardı esasına tabi olacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99247
  % 0.79
 • 5.618
  % -1.52
 • 6.4774
  % -1.98
 • 7.3872
  % -1.46
 • 221.446
  % -1.11
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT