Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 strateji planıyla eğitimin 5 yıllık yol haritasını belirledi. Planda, öğretmen atamasından eğitime erişim imkânlarına, özel öğretimin eğitimdeki payından merkezi sınavlar ve yurt dışındaki okullara kadar 5 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan birçok yenilik yer aldı. 2014'te 7,6 yıl olan ortalama eğitim süresinin, 2019 yılı sonuna kadar 9,1'e yükseltilmesi hedeflendi. Geçen yıl, okul öncesinde 41,57 olan net okullaşma oranı 2019'da yüzde 70'e, 2014'te ilkokulda yüzde 99,57, ortaokulda yüzde 94,52, liselerde ise yüzde 76,65'de olan net okullaşma oranlarını ise yüzde 100'e çıkarılacak. 
Diğer hedefler ise şöyle: 
-Devamsız öğrenci oranı ortaokul ve liselerde yüzde 20'ye düşürülecek. 
- Özel öğretimin eğitimdeki payı artırılacak. 
- Bakanlığa bağlı yurt dışındaki resmî okul sayısı 66'dan 73'e yükseltilecek. 
- 2014'te ilkokulda 23,32, ortaokulda 7,26, lisede 2,77 olan öğrenci başına okunan kitap sayısı 2019 sonuna kadar ilkokulda 50, ortaokulda 20, lisede 15'e yükseltilecek. 
- Öğretmen başına ilkokul ve ortaokullardaki öğrenci sayısı 15'e düşürülecek. Lisede mevcut durumda 15 olan sayı dönem sonuna kadar korunacak. 
- Derslik başına ilköğretimde ve ortaöğretimde 2014'te 29 olan öğrenci sayısı 2019'da 24'e, 2014'te ilköğretimde 23,5, liselerde yüzde 8,5 olan ikili eğitim yapan okulların oranı ise ilköğretimde yüzde 10'a liselerde yüzde 5'e düşürülecek.