Dershanesiz dönemde 4 milyon 300 bin öğrencinin yararlanmaya başladığı ücretsiz devlet kurslarında ortaya çıkan sorunları değerlendirmeye alan Milli Eğitim Bakanlığı, mezunları sevindirecek yeni bazı düzenlemelere gitti. Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerinde verilmesine devam edilecek. Ancak, halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, diğer okulların dersliklerinden yararlanılacak. Yani önceden sadece halk eğitim merkezlerindeki kurslara giden mezunlar, olağandışı durumlarda okullardaki kurslara gidebilecek. Kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilecek. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10'a ulaşamaması durumunda, milli eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulup kurs açılabilecek. Yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamayacak.