Konu hakkında bilgi veren Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “ 2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul 5.6.7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz haftada toplam 6 saat; İmam Hatip Ortaokullarının 5,6 ve 7. sınıflarında okuyacak olan öğrencilerimiz haftada toplam 2 saat, 8. sınıflarında okuyacak öğrencilerimiz ise haftada toplam 1 saat seçmeli ders göreceklerdir. Liselerimizde eğitim gören öğrencilerimiz de okulların türlerine göre değişen ders saatine göre seçmeli ders göreceklerdir. Velilerimiz öğrencilerimizin okuduğu okullarından temin edecekleri dilekçe örneğini kullanarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçimlerini yapacaklar, seçimlerde okulların imkânları da göz önünde bulundurulacak ve en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir. Yeterli talep olmaması nedeniyle açılamayan seçmeli dersler okul müdürlükleri tarafından ilan edilerek öğrenciler bilgilendirilecek, bu dersleri seçen öğrenciler yeni tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilecektir. İlkokul 4. Sınıf ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerimizin seçmeli ders seçimine ilişkin tüm iş ve işlemlerini 19 Şubat 2016 tarihine kadar, liselerde öğrenim gören öğrencilerimizin ise 12 Şubat 2016 tarihine kadar yapmaları ve düzenlenen dilekçelerin okul müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenerek ilan edilecektir.” dedi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; öğrencilerin seçmeli ders seçiminde sınıf öğretmenlerinin rehberliği ve velilerin dikkatinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, istenilen derslerin alınabilmesi için son başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerektiğini söyledi. 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi işlemlerinin yeni ders yılının ilk haftası içerisinde yapılacağını belirten Yusuf Koç; 2016-2017 eğitim öğretim yılı seçmeli ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi ve giderilmesi açısından da seçmeli ders tercihlerinin belirtilen sürelerde yapılmasının önemli olduğunu söyledi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç seçmeli dersler belirlenirken öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik dersler yanında öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerinde önemli katkıları olan Temel Dini Bilgiler, Kuran’ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı gibi seçmeli derslerin seçiminin de önemli olduğunu belirtti.