Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Buna göre, Çin ve Rusya menşeli "demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)" ürünün ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunuldu.


Yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin ve Rusya menşeli söz konusu ürün için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.


Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası"na yönelik halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle açılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.


Soruşturma sonucunda, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin, zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi. Bu çerçevede söz konusu ürünler için kilogram başına 4 dolar dampinge karşı önlemin uygulanmasına devam edilecek.