Osman Çobanoğlu ANKARA
Önümüzdeki 10 yılda 65 milyar liralık enerji tasarrufu hedefleyen Türkiye, devrim niteliğinde bir mevzuat çalışmasına girişiyor. Enerji verimliliğini artırmak ve karbon emisyonunu azaltmak için sanayi, ticari, tarım ve kamu sektörüne iklim değişikliği vergisi gündemde. İlk çalışmaların 2016 yılında başlayacağı düzenleme bireysel ev kullanıcıları için geçerli olmayacak. Sadece sanayi, ticaret, zirai ve kamu hizmet sektörlerinde iş yapanlara uygulanacak bu verginin aydınlatma, ısıtma ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için arz edilen doğalgaz ve elektrikten alınması bekleniyor. Verginin karayolu yakıtından veya gümrük vergisinden alınması beklenmiyor. 
VERİMLİ OLANA İNDİRİM
Söz konusu vergiler bireysel ev kullanıcıların dışında çeşitli vakıf ve hayır kurumlarında ve çok az enerji tüketen ticari işletmelere uygulanmayacak. Az enerji tüketen ticari işletmeler ise belirli kullanım ölçülerine göre belirlenecek. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle zamlanacak enerji faturalarının indirimli olarak ödenmesi için de enerji verimliliği projelerinin uygulanması teşvik edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliği projelerini uygulayan ve elektrikte yüzde 90, doğalgazda ise yüzde 65 oranında azalma sağlayan söz konusu sektörlere iklim değişikliği vergisinde indirim sağlanmasının yolunu açacak. Verginin alınmaya başlanmasıyla enerji tasarrufundan yıldan yıla elde edilecek gelirin 2023 yılında 1 milyar 500 milyon doları bulması tahmin ediliyor.