Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim merkezlerinin belediye ve üniversite gibi kurumlarca kurulup işletildiğini söyledi.
TÜBİTAK'ın 2008'den bu yana belediyelerle uygun görülen kamu kurumlarının bilim merkezi projelerini desteklediğini ifade eden Işık, Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Elazığ'dan bu konuda gelen taleplerin karşılandığını bildirdi.  
Işık, bilim merkezlerinin kurularak sayısının artırılmasının TÜBİTAK'ın bilimin yaygınlaştırılması misyonunun bir uzantısı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:


"TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 23'üncü toplantısında özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak bilim merkezlerinin 2016 yılı itibarıyla tüm büyükşehirlerde, 2023 yılı itibarıyla tüm illerde kurulmasına yönelik çalışmaların yerel yönetimlerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesine karar verildi."
Bilim merkezlerinin başlıca amaçlarının, toplumun bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını artırmak ve toplumun temel bilimleri, mühendislik bilimlerini, teknoloji ve sağlık bilimlerini daha iyi anlamalarını sağlamak olduğuna işaret eden Işık, "Bilim merkezleri, nitelikli insan kaynağının artmasını ve ülkemize katma değer sağlayabilecek bir neslin yetişmesini desteklemektedir. Bilim merkezleri, 2023 hedeflerine katkı sağlayacaktır" dedi.