Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2015 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artarak 79,75 değerinden 83,56 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 


Reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı; Haziran ayında 101,50 olan endeks Temmuz ayında 102,90 değerine yükseldi. hizmet sektörü güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 1,4 oranında artarak 99,34 değerinden 100,69 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı; Haziran ayında 103,69 olan endeks Temmuz ayında 104,45 değerine yükseldi. 


Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 66,45 değerinden 64,66 değerine gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 84,71 değerinden 82,33 değerine düştü. 


Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.