Osman Çobanoğlu ANKARA
İzinsiz kısa mesajla ilgili şikayetleri değerlendirmeye alarak işleme tabi tutan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, bugüne kadar 587 adet de sesli arama şikâyeti iletildi. Bu başvurular da şikayet edilen firmaların bulunduğu illerdeki ticaret müdürlükleri tarafından işleme tabi tutuluyor. Yasa ve yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen bu firmalara 2 ile 50 bin lira arasında ceza kesiliyor. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Tanımlar başlıklı 2'nci maddesinde, ticari elektronik iletinin;  telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri kapsadığı belirtiliyor. Söz konusu iletilerin, anılan kanun çerçevesinde izin halinde gönderilmesi gerekiyor. Şikâyet durumunda ispat yükümlülüğü ise mesajı gönderen ile aracı olan telekomünikasyon kurumunda bulunuyor.