İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kararın kapsamında düzenlemeye gidildi. Dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik uygulamalar da ihracata yönelik devlet yardımları kapsamına alındı.