EÜAŞ'nin yurtdışında şirket kurabilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre EÜAŞ, yurtiçinde uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetlerle yurtdışında elektrik enerjisi üretimi ve ticaretiyle yakıt ve atık yönetimine yönelik; elektrik santrali kurulması, işletilmesi, bakımı, onarımı ve rehabilitasyonu, elektrik ticareti, yakıt ve atık yönetimi ile elektrik ticareti gibi faaliyetleri yerine getirmek amacıyla, ilgili ülke mevzuatına göre yurtdışında şirket açacak.
Nominal sermayesi 50 milyon dolar olacak şirketin merkezi İngiltere ve Fransa arasındaki Jersey Kanal Adaları olacak. Ancak bu miktar şirketin genel yatırım ve finansman hedeflerine uygun olacak şekilde revize edilebilecek.


Şirketin teşkilat yapısı, yöneticileri, çalışma usul ve esasları, denetimi, iç denetimi, bağımsız denetimi ve EÜAŞ ile ilişkileri, tabi olduğu ülke mevzuatı ve ilgili şirket esas sözleşmesi dikkate alınarak şirketin genel kurulunca belirlenecek.


Ayrıca, kurulacak şirketin yönetim kurulu üyelerinden biri Kalkınma Bakanlığı adına, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık adına, biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ilgili bakanların önerisi üzerine genel kurulca atanacak. Ancak şirketin yönetim kurulu üye sayısı, üyelerin atanma usul ve esasları ve görev süreleri ile ücret ödeme esaslarına ilişkin esaslar sözleşmede belirlenecek.