G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda, G20 finans hattında yürütülen çalışmalarda sağlanan ilerleme ile Antalya Zirvesi'ne zirveye kadar atılması gereken adımlar ele alınacak.


Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın makamından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 1 Aralık 2014'ten itibaren bir yıl süreyle G20 Başkanlığını üstlendiği anımsatıldı.


Geçen yılın aralık ayında müsteşarlar ve şerpalar (ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden özel yetkili görevli) düzeyinde İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantılarda Türkiye'nin G20 Başkanlığı önceliklerinin teknik düzeyde tartışıldığı, söz konusu önceliklerin şubat ayında yine İstanbul'da gerçekleştirilen G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda onaylandığı ifade edilen açıklamada, böylece Türkiye'nin belirlediği öncelikler ve çalışma programının G20 üyelerince benimsenerek yürürlüğe girdiğine yer verildi.


G20 hazine bakanları ve merkez bankası başkanlarının nisan ayında Washington'da tekrar bir araya gelerek çalışma programı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeyi ve Antalya Liderler Zirvesi'ne yönelik yol haritasını değerlendirdiklerine işaret edilen açıklamada, G20 müsteşarları ve şerpalarının ise haziran ayında Bodrum'da hedeflenen çıktılar doğrultusunda atılan adımları ele aldığı ve yılın geri kalan kısmına ilişkin teknik düzey yönlendirmeleri yaptığı belirtildi.


Açıklamaya göre, Türkiye'nin G20 Başkanlığı kapsamında G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın üçüncüsü, 4-5 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek. Bu toplantıda, G20 finans hattında yürütülen çalışmalarda sağlanan ilerlemeye, 15-16 Kasım'da gerçekleştirilecek Antalya Zirvesi'ne arz edilecek çıktılara ve zirveye kadar atılması gereken adımlara odaklanılacak.
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşecek toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülkelerin G20 hazine bakanları ve merkez bankası başkanlarının yanı sıra ilgili uluslararası kuruluşların (Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü, Finansal İstikrar Kurulu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ödemeler Bankası) üst düzey temsilcileri katılım sağlayacak.


Toplantıda, küresel ekonomi, büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, yatırım-altyapı, finansal düzenlemeler ve vergi konuları ilgili çalışma oturumlarında tartışılacak. Küresel ekonomik görünüm, riskler ve uygulanan politikalar, kapsamlı büyüme stratejilerine yönelik uygulama planları, yatırım ve altyapı konusuna ilişkin çalışmalar ile yatırım stratejilerinde sağlanan ilerleme, finansal düzenleme reformlarının uygulanmasında sağlanan ilerlemeler, IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu'na ilişkin gelişmeler ve uluslararası vergi konuları toplantı gündeminin başlıca unsurlarını oluşturacak.


Büyüme ve istihdamın uyumlaştırılması
Öte yandan, Türkiye'nin G20 Başkanlığı kapsamında istihdam-büyüme arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi yönündeki öncelikleri çerçevesinde yarın G20 hazine ve çalışma bakanları ortak toplantı düzenleyecek. Söz konusu toplantı, G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın hemen öncesinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, G20 bünyesinde yürütülen büyümeye ve istihdama yönelik müstakil çalışmaların uyumlaştırılması ve ilgili politikaların tutarlılığının sağlanması yönünde görüş alışverişinde bulunulacak.


Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem'in müşterek başkanlığında gerçekleşecek toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülkelerin G20 hazine bakanları ile çalışma bakanlarının yanı sıra ilgili uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılacak.


Müşterek toplantının ardından Yılmaz ve Erdem tarafından ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı konuları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları içeren ortak bir basın açıklaması kamuoyu ile paylaşılacak.


G20 hazine bakanları, merkez bankası başkanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri, ayrıca yarın akşam B20 temsilcilerinin katılımıyla B20 2015 gündeminde sağlanan ilerleme ve taslak B20 tavsiyelerinin ele alınacağı bir çalışma yemeğinde yer alacak.


G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda ele alınacak hususlara yönelik teknik istişare ve hazırlıkları gerçekleştirmek üzere, G20 müsteşarları ve merkez bankası başkan yardımcıları kendi aralarında toplantılar gerçekleştirecek.
G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlanacak, bildirge toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.


Söz konusu toplantılar sırasında Başbakan Yardımcısı Yılmaz, muhataplarıyla birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.