Tarım ve hayvancılık sektöründe uygulanan etkin politikalar ve büyük projeler büyüme ve istihdam olarak sonuçlarını veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2015 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarına göre, tarım sektörü yüzde 6,7 büyüme oranı ile yüzde 3,8 olan Türkiye büyümesinin üzerinde bir gelişme gösterdi. 

Sabit fiyatlarla yapılan hesaplamaya göre tarımda 2015 yılı 1. çeyrekte yüzde 2,9 olan büyüme, 2. çeyrekte yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık dönem dikkate alındığında ise tarım sektörü bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 5,2 oranındaki büyüme göstererek yakaladığı istikrarlı gelişme sürecini devam ettirdi. Son 10 yılın 8'ini büyüme ile tamamlayan tarım sektöründe, alt sektörlerden ikinci çeyrekte en fazla büyümeyi yüzde 9.3 bitkisel üretim gösterirken, bunu sırasıyla yüzde 1,8 ile hayvancılık ve yüzde 2,9 ile balıkçılık takip etti. 


Cari fiyatlar karşılaştırıldığında ise 2015 yılı tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla, ilk 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 40 milyar liradan 47,6 milyar liraya ulaştı. 


Türkiye büyüme ortalamasından önemli oranda yüksek olduğu görülen tarım sektöründeki büyüme sürecinin, 2015 yılının diğer çeyreklerinde devam etmesi ve yılı büyüme ile tamamlaması bekleniyor. 


TARIMDAKİ İSTİHDAM İŞSİZLİĞİ AZALTTI 
Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre ülke genelinde, 2015 yılı Haziran ayı döneminde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Ancak toplam istihdam içindeki yüzde 22 likpayı ile yaklaşık 6 milyon kişiyi istihdam eden tarım sektörünün etkisiyle, toplam işsizlik oranı 9,6 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 22'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 51'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. 


Emek yoğunluklu ve mevsimsel işgücü talebi yüksek bir üretim faaliyeti olan tarım sektörü, gizli işsizliğin önlenmesi açısından önemli bir işlev görüyor.