The Boston Consulting Group Türkiye Genel Müdürü Burak Tansan, Çin ekonomisinin, yatırıma dayalı büyüyen bir ekonomiden, tüketime dayalı bir ekonomiye dönüşmeye başladığını belirterek, “Bu ekonomik değişim doğru yönetilmezse, küresel bir kriz anlamına gelebilir” dedi.
Tansan, Çin ekonomisindeki değişimleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yansımasına ilişkin şunları kaydetti: “Çin'deki bu gelişmelerin, dolaylı yoldan ihracatımıza önemli etkileri olacaktır. Çin'e emtia ihraç eden ülkelerin ekonomilerinde yaşanan sıkıntılar, Türkiye'nin bu ülkelere yaptığı ihracata da muhtemelen olumsuz olarak yansıyacaktır. Çin'in devalüasyon yapmaya devam etmesi, rekabet gücümüzü daha da azaltacaktır ve rekabet ettiğimiz ihracat pazarlarında bizi etkileyecektir. Çin'deki şirketler yeni pazar arayışlarında daha agresif olacaklardır diye bekliyoruz.”
Tansan, Çin'in Türkiye'nin şu ana kadar çok iyi faydalanamadığı büyük bir pazar olduğuna vurgu yaparak, “ Türk şirketlerine tavsiyemiz, stratejik ortaklıklar yoluyla yeni coğrafyalara Çinli şirketlerle kazan-kazan stratejisiyle açılmayı hedeflemeleri olacak.”