Buket GÜVEN

Vizesiz AB için ilgili bakanlıklara talimat veren Başbakan Ahmet Davutoğlu önümüzdeki günlerde görüşeceği muhalefet partilerine de “Bu adım herkesin yararına. Onun için takvimde gecikme yaşanmaksızın hep birlikte bu düzenlemeleri çıkaralım” mesajı verecek. Vize serbestliği uygulamasının hayata geçirilmesi için sıkışık bir 4 maddelik takvim bulunuyor. Türkiye’nin mart ayına kadar yasal düzenlemeleri tamamlaması gerekiyor. Mart ayında Avrupa Birliği'nin raporu yazması, temmuz ayından itibaren ilk pilot uygulamaların başlaması, ekim ayında da vize muafiyetine tam geçişin sağlanması bekleniyor. Vize serbestliği için Türkiye’den 72 beklenti bulunuyor. Bu çerçevede kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun ile birlikte 9 madde yerine getirilmiş oluyor. Bu yasanın ardından ise 10 yasal düzenlemenin tercümesi AB komiserlerine gönderildi ve AB'den görüş istendi.
İŞTE HIZLA ÇIKACAK KANUNLAR
¥ Siyasi Etik Kanunu,
¥ İnsan ticaretinin önlenmesi ve mağdurların korunmasına ilişkin düzenleme,
¥ Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan Üçlü Temas Merkezi Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
¥ Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulma Sürecinde Bireylerin Korunması,
¥ İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin onayı,
¥ Kara para ile mücadeleye ilişkin düzenlemenin uygun bulunduğuna dair kanun,
¥ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 7 No.lu Protokol'e taraf olunması,
¥ Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin uygunluğuna dair kanun,
¥ Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği,
¥ Biyometrik veriye sahip kimlik kartlarına geçişin tamamlanması,
¥ Suriye vatandaşlarının iş piyasasına erişimlerini sağlayacak karar,
¥ Cezai konularda adli yardımlaşma,
¥ Siber suçlarla mücadele düzenlemesi,
¥ Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu,
¥ Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Ek protokollerin onayı,
¥ Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelik Tedbirlere ilişkin kanun,
¥ Çocuğun Desteklenmesi ve Aileyle İlgili Diğer Nafaka Alacaklarının Milletlerarası Tazmini ile İlgili Lahey Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun.