Her yıl dünyanın dört bir yanından siyasetçiler ve ekonominin aktörlerinin toplandığı Davos Zirvesi yaklaşırken; gündeme gelecek konulardan biri, yine zengin ve yoksul arasındaki uçurum olacak. Yeryüzünde kıtlık ve açlık problemlerine yönelik çözüm üretmeyi amaçlayan uluslararası Oxfam kuruluşu; dünyada en zengin 62 kişinin malvarlığının, yerkürenin nüfusunun yarısının malvarlığına eşit olduğunu açıkladı. Söz konusu 62 kişinin serveti 1.76 trilyon dolara denk geliyor. Dünya nüfusunun ise neredeyse yarısını oluşturan "en yoksul 3.6 milyar kişi"nin toplam malvarlığı bu rakama eşit!.. 2010 yılında bu denklem; "en zengin 388 kişiye karşılık, dünya nüfusunun yarısı" şeklindeydi. Buna göre son 5 yılda zenginler ve yoksullar arasındaki gelir farkının çarpıcı bir şekilde arttığı görüldü. Oxfam’ın geleneksel olarak yayınladığı rapora göre; dünya nüfusunun yüzde 20'si "aşırı yoksulluk sınırı" olan, günlük 1.90 dolar gelir ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu rakamın 1988 ile 2011 yılları arasında neredeyse hiç değişmediği belirtildi. Servet piramidinin en tepesinde yer alan yüzde 10’luk kesimin ise gelir düzeyi aynı zaman diliminde yüzde 50 arttı. Pew Araştırma Mekezi’nin verilerine göre de dünya nüfusunun yüzde 71’i, günde 10 dolar ile yoksulluk ve düşük gelir sınırları arasında yaşıyor.