Türkiye’de “düşük tasarruf oranının artırılması” ve “yerli finansman kaynaklarının yükselmesi” için uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) “yüzde 25’lik devlet desteğinde” önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre; BES’te katılımcı için verilen devlet desteği miktarı, bir yılda “brüt asgari ücret tutarını” aşamayacak. Emeklilik hakkı kullanılarak, vefat veya maluliyet gibi sebeplerle sözleşmenin sonlandırılması durumunda; katılımcı, devlet desteği hesabındaki tutarların tamamına hak kazanacak. Katılımcılar, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15’ine; altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde 35’ine; 10 yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde 60’ına hak kazanacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre; 1 Ocak 2013 tarihinden önce BES’e girmiş katılımcılardan 3-6 yıl kalanlara 1 sene, 6-10 yıl kalanlara 2 sene, 10 yıldan fazla kalanlara da 3 sene devlet katkısı eklenecek.