Osman Çobanoğlu ANKARA - Hükumet, girişimcilerin önünü açmaya yönelik büyük adımlar atmak için hazırlıklara başladı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Özellikle içinde bulunulan dönemde yatırımların hızla atrması gerektiğini vurgulayan Elvan, bu çerçevede yapılacak düzenlemeleri şöyle sıraladı: "Yatırımcıların bürokratik işlemlerini sadeleştireceğiz. Bu amaçla kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli sunumunu sağlayacak şekilde, merkezi birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek. Bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, basitleşme ve uygulama birliği sağlanacak. Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak ve gümrüklerde tek pencere sistemi uygulamaya konacak. İhtisas mahkemeleri oluşturulacak. Kamu İhale Kanunu, AB esas alınarak güncellenecek. Gerek yerli gerek yabancı, doğrudan yatırımcıların işlem maliyetlerini mutlaka azaltmamız gerekiyor. Bu amaçla şirketlerin kuruluş işlemlerini kolaylaştıracağız. Arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma ortaya koyacağız. KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, Kalkınma Bankacılığının yeniden yapılandırılması, yüksek teknolojili yatırımlara uzun vadeli finansman sağlanması önceliklerimiz arasında olacak."
Eylem Planındaki reform ve vaatlerin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini de vugulayan Elvan, "3 ay içinde gerçekleştirilmesini öngördüğümüz 20 adet reformdan 10 tanesini, 44 adet vaatten de 30 tanesini tamamlamış durumdayız" dedi.